Finn-Göran Wennström: Poimintoja matkan varrelta

6.6.2016 Finn-Göran Wennström: Poimintoja matkan varrelta

Vuoden 2008 liittokokous merkitsi uuden vaiheen alkamista Sotaveteraaniliiton historiassa. Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin nuoremman sukupolven edustaja liiton puheenjohtajuuden pysyessä edelleen sotaveteraanin käsissä. Samassa yhteydessä hallituksen kokoonpanoa supistettiin ja tehtiin periaatepäätös siitä, että hallituksen jäsenten valinnassa painotetaan asiantuntemusta ja jäsenet valitaan pääosin kahden vuoden jaksoiksi. Tämä menettely on tuonut liiton hallitukseen uusia kykyjä valtuuston keskittyessä kentän näkökulmien esiintuomiseen.

Järjestely ei saanut kaikkialla kannatusta ja aiheutti ajoittain närää. Valtuuston ja hallituksen työnjako selkiintyi vuosien 2008–2012 aikana, mutta kädenvääntöä on käyty hallituksen henkilövalinnoista. Ne kuitenkin on aina tehty liiton kokonaistarpeita ajatellen. Naisnäkökulman saamiseksi mukaan on nykyisessä hallituksessa kaksi naisjäsentä. Hallituksen asemaan eivät vuoden 2012 liittokokouksen päätökset tuoneet muutosta, vaikka niiden perusteella liiton puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja.

Joensuun liittokokousta edeltävässä tulevaisuusfoorumissa tai ehkä paremminkin seminaarissa käsitellään liiton toiminnan kehittämistä edessä oleville toimintavuosille piirien laatimien raporttien perusteella. Kahdeksan vuoden aikana on edistytty monessa piirissä hyvin, mutta monessa on edelleen paljon tehtävää. Järjestökentän muotoutuminen on hallittava siten, ettei epätasapainoista ja eriaikaista siirtymistä perinneaikakauteen synny. On edettävä harkittuja askeleita ottaen kohti 2020-lukua; askelmerkit ovat olemassa. Hallitus ei ole tehnyt valmistelutyötä missään umpiossa, kuten joskus on saatettu epäillä, vaan päätöksiä on valmisteltu pitkäjänteisesti vuodesta 2008 lähtien asiantuntevissa toimikunnissa ja työryhmissä.

Sotaveteraanien kotona selviytymisen ja turvallisen vanhuuden kannalta tärkein vaihe on edessä. Kaikkien edunvalvontatoimenpiteiden keskeinen tehtävä on vaikuttaa siihen, että pääministeri Juha Sipilän Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa julkistamat päätökset viedään käytännön tasolla toimenpiteiksi eduskunnassa ja kunnissa.

Sotaveteraanien toimintakyvyn ylläpitämisen perustana ovat kotona asumista tukevat palvelut ja kuntoutus, jotka lähtevät veteraanin tarpeista. Jotta apu saadaan tarvitsijoille, yhteistyö kuntien veteraanityöstä vastaavien kanssa on saatava toimivaksi. Hyvä yhteistyö on avainasia, ja siihen panostaminen kannattaa. Sen toimivuudesta on monia hyviä esimerkkejä.

Kahdeksan toiminnan täyteisen vuoden jälkeen luovutan hyvillä mielin tehtävät Joensuun liittokokouksessa valitulle Suomen Sotaveteraaniliiton uudelle puheenjohtajalle.

Finn-Göran Wennström

Finn-Göran Wennström

 

 

 

 

 

 

Jaa kirjoitus: