LIITY JÄSENEKSI

Kiinnostaako Sinua Suomen Sotaveteraaniliiton toiminta? Haluaisitko tukea sukupolvea, joka turvasi maamme itsenäisyyden? Liity Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistyksen jäseneksi!

Jäsenet ovat

  • varsinaisia jäseniä
  • puoliso- tai leskijäseniä tai
  • kannattajajäseniä

Varsinaisella jäsenellä eli sotaveteraanilla tarkoitetaan säännöissä liiton jäsenyhdistyksen jäsentä, joka palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena on osallistunut 1939-1945 käytyihin Suomen sotiin. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sotaveteraanien muodostama rekisteröity yhdistys ja niiden muodostama jäsenpiiri.

Kukin jäsenyhdistys kuuluu jäsenpiiriin.

Liiton ja sen jäsenyhteisön kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, säätiö ja yksityinen henkilö, joka haluaa tukea sotaveteraaniyhteisön työtä ja hyväksyy sen tarkoitusperät.

Etuja liiton jäsenille

Kenttäpostia-Fältpost lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti postitetaan jäsenille.

Sotaveteraanipiirit ja -yhdistykset toimivat jäsentensä etujen valvojana paikkakuntakohtaisesti. Ne järjestävät jäsenilleen kuntoutusta ja muuta virikkeellistä toimintaa, kuten retkiä, matkoja ja kunto- ja virkistysviikkoja. Monet piirit ja yhdistykset tukevat jäseniään myös taloudellisesti. Tarkempia tietoja oman alueen sotaveteraaniyhdistyksestä.

Haluatko tehdä lahjoituksen Sotaveteraaniliiton toimintaan? 

Kaikkien veteraaniliittojen varainkeruun hoitaa keskitetysti Sotiemme Veteraanit- keräys. Lahjoitukset ovat tervetulleita ja ne käytetään veteraanityöhön. Lahjoittaa voit niin suoraan verkkopankistasi, tilisiirrolla, puhelimitse, tekstiviestillä kuin eri mobiilisovelluksin.

Lahjoittamaan pääset täältä.