KENTTÄPOSTIA

Vuoden 2019 alusta Sotaveteraaniliiton (Finlands Krigsveteranförbund rf) Sotaveteraani-lehti (Krisgsveteranen) ja Rintamaveteraaniliiton (Frontveteranernas förbund ry) Veteraani-lehti yhdistyivät. Uuden yhteisen Kenttäpostia- lehden (Fältpost) ensimmäinen numero ilmestyy 20.2.

Lehti on veteraaniasioiden sekä sotahistorian johtava ammattilehti ja välittää liittojen jäsenille heitä kiinnostavaa tietoa sekä suurelle yleisölle ja viranomaisille liiton kannanottoja veteraanikysymyksistä.

Lehdessä käsitellään eläke-, kuntoutus-, virkistys- ja matkailuaiheita sekä liiton järjestötoimintaa. Viime sotien historiaa käsitellään tuoreimman historiantutkimuksen valossa. Kulttuurisivuilla käsitellään laajasti lehden alueeseen kuuluvaa kirjallisuutta, teatteria, elokuvaa ja musiikkia unohtamatta.Lehdessä on myös ruotsinkieliset sivut.

Julkaisija

Suomen Sotaveteraaniliitto ry ja Rintamaveteraaniliitto ry

Kustantaja

Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Käyntiosoite: Ratavartijankatu 2 A
Postiosoite: PL 600, 00521 Helsinki

Päätoimittaja
Heikki Karhu
Gsm. 044 331 4483
heikki.karhu@rintamaveteraaniliitto.fi

Toimitus
toimitus@sotaveteraaniliitto.fi

Lehden tilaukset (ei-jäsenet):

riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Levikki

Levikki: 51 100 kpl (LT 11.1.2018)
Painos: 55 100 kpl

Tekniset tiedot

Lehden koko: Tabloid, painopinta-ala 254 x 375 mm
Palstojen lkm: 5 kpl
Palstan leveys: 46 mm
Painomenetelmä: Sanomalehtioffsetrotaatio

Ilmoitusaineistot: Valmiit ilmoitukset 1:1 koossa PDF-tiedostona, CMYK-muodossa, vähintään 150 dpi resoluutiolla. Logo-ilmoitukset voi laittaa myös 300 dpi resoluutiolla jpg- ,  TIFF- tai eps-muodossa, jossa teksti on konvertoitu.

Painopaikka: PunaMusta Oy, Joensuu

Tekniset tiedot

Aineistot sähköpostilla:
Isto Valkeapää: isto.valkeapaa@sotaveteraaniliitto.fi
GSM 044 722 5926

Taitto: Mediataju Oy
Jukka Halonen: jukka.halonen@mediataju.fi
GSM 050 337 6268

Ota yhteyttä