SOTAVETERAANIA EI JÄTETÄ.

Mauno Tenhovirta 100 vuotias sotiemme veteraani jakaa meille sukupolvensa arvokasta perintöä eduskuntavaalien alla. #yhteistyö #arvostus #arvot #luottamus #perintö #sotiemmeveteraanit
Suur-Savon Sotaveteraanipiiri on päättänyt muuntua alueelliseksi perinneyhdistykseksi Suur-Savon alueella toimivien veteraanijärjestöjen edustajat ja monilukuinen kirkkokansa oli kokoontunut tiistaina 13.3.2023 Mikkeli Tuomiokirkkoon Talvisodan päättymisen muistopäivän vieton messujumalanpalvelukseen. Muistopäivän koordinaattorina toimi Ristimäen...
Talvisotaamme on tutkittu paljon, ja siitä on kirjoitettu satoja hyllymetrejä raportteja ja kirjoja. Siitä on tehty elokuvia ja sodan tarinaa on käytetty monessa yhteydessä esimerkkinä selviytymisestä ja modernin ajan sankaritarinoista....
Veteraanijärjestöjen esitykset eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaan huomioitavista sotiemme veteraanien etuuksien sekä sotasukupolven perinteen kehittämisestä. Veteraanijärjestöjen esitykset tulevan hallituksen ohjelmaan Veteraanijärjestöt esittävät, että tulevan, 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen hallitusohjelmassa otettaisiin mahdollisimman...
Valtioneuvoston kanslian asettama työryhmä on julkaissut ehdotuksensa, miten Suomen 1939–1945 käymien sotien ja veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään. Työryhmä pitää tärkeänä, että veteraaniperinnetyön merkitys ja rahoitus tunnistetaan yli hallituskausien ja hallitusohjelmien...
Kuulun sukupolveen, joka ei tiedä sodasta mitään, jonka maailmaan se ei ole mitenkään kuulunut. Minun vanhempani syntyivät vuosina 1949 ja 1950. He eivät ole sotaa nähneet, eivät sen pelkoja edes...