MITÄ ME TEEMME?

Sotaveteraaniliitto toimii sotaveteraaniyhdistysten keskusjärjestönä ja sotaveteraanien etujärjestönä.

Liitto valvoo ja parantaa sotaveteraanien etuja. Se toimii erityisesti veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittäjänä, asunto-olojen kohentajana sekä kuntoutuksen edistäjänä.

Liitto pyrkii toimintansa avulla lisäämään veteraanien keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Etujärjestötoimintansa ohella liitto myös kokoaa ja tallentaa sotaveteraaniperinnettä sekä ylläpitää isänmaallista henkeä. Seuraavan runsaan kymmenen vuoden aikana veteraaniväestö tulee poistumaan keskuudestamme, jolloin toiminnan painopiste siirtyy tukitoiminnasta tähän perinnetyöhön.

Sotaveteraaniliitto tekee yhteistyötä valtion, kuntien, seurakuntien, yhteisöjen sekä yksityishenkilöiden kanssa. Liitto toimii Suomen lisäksi myös ulkomailla siirtolais- ja heimoveteraanien parissa ja heidän hyväkseen.

Liitto tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden veteraanijärjestöjen kanssa. Veteraaniliittojen yhteistyön yksi foorumi on Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana liiton puheenjohtaja vuorollaan toimii.