MUUT VETERAANIJÄRJESTÖT

Suomen Sotaveteraaniliiton lisäksi maassamme toimii kolme muuta valtakunnallista alan järjestöä.

Rintamaveteraaniliitto

Liitto on vuosien 1939 -1945 sotiin osallistuneiden rintamaveteraanien ja heidän perheenjäsentensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on veteraanien edunvalvonta. Liitolla on 14 piiriyhdistystä, jotka kattavat koko maan ja 139 paikallisosastoa, joissa on noin 4 000 rintamaveteraanijäsentä ja noin 5 000 kannattajajäsentä.

Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry.

Liitto on sotainvalidien itsensä Jyväskylässä 18.8.1940 perustama sotavammaisten huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Sotainvalidien tukena ympäri Suomea on liiton 18 piiriä ja yksi piiri Ruotsissa. Jäseniä liitolla on n. 2000, puolisojäseniä 7500.

Tammenlehvän Perinneliitto

Liiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939-1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Liiton perustajajäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Liiton jäseninä on tällä hetkellä 22 veteraani-, maanpuolustus- ja perinnetyötä tekevää yhteisöä, joita yhdistää kiinnostuneisuus, halukkuus ja kykeneväisyys osallistua liiton tarkoitusta edistävään työhön.