Neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Ilkka Aspara Humalniementie 4 C
oo840 Helsinki
ilkka.aspara@mil.fi
Jäsenet
Anni Lausvaara Helsinki
Hannes Berner Helsinki
Pirjo Björk Helsinki
Ilkka Brotherus Hyvinkää
Mauri Koskela Helsinki
Hannele Helkama-Rågard Helsinki
Heikki Järvinen Helsinki
Harri Kainulainen Helsinki
Yrjö Tuokko  Inkoo
Pekka J Korvenheimo Helsinki
Maarit Kuikka Helsinki
Kim Mattsson Helsinki
Pauli Mikkola Helsinki
Matti Niemi Helsinki
Erkki Puumalainen Vantaa