VALTUUSTO

Sotaveteraanipiiri

Etelä-Karjala

 

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin seutu

Kainuu

Kanada

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Lahti

Lappi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Ruotsi

Satakunta

Suur-Savo

Södra Finland

Uusimaa

Vaasa

Varsinais-Suomi

Varsinainen jäsen

Antero Osma

 

Eino Korri

Matti Passi

Timo Toivonen

Reijo Viitala

Esko Aaltonen

Matti Uusi-Rauva

Kalevi Jääskeläinen

Arto Mikkonen

Jaakko Heikinheimo

Eino Piipponen

Pasi Alho

Matti Majoinen

Reijo Sallinen

Jari Hynninen

Håkan Palin

Seppo Juhola

Eero Kaitainen

Carl-Johan Numelin

Olavi Kurko

Bertel Widjeskog

Esko Laine

Varajäsenet

Heikki Vanhanen

Veikko Hallila
Mauno Vähämäki
Irma Lähdesmäki
Hans Gabrielsson
Veli Jääskeläinen
Sakari Hankkila
Seppo Peuhkurinen
Petteri Mönkkönen
Veikko Mäkelä
Veikko Pelkonen
Kalevi Lindfors
Heikki Lahti
Isto Korhonen
Tapio Mattila
Kai Holmberg
Eila Kohopää
Pentti Korpimies
Jukka Torstila
Osmo Korkala
Matti Muranen
Raimo Nuutinen
Esko Lehtomaa
Teuvo Strandman
Seppo Pulkkinen
Paavo Kurttila
Paavo Pikkuaho
Risto Vatanen
Tauno Jääskeläinen
Väinö Pulkkinen
Sulo Väisänen
Kosti Rasinperä
Juhani Norri
Matti Jaatinen
Juha Korhonen
Håkan Karlsson
Erik Werner
Jukka Sariola
Jouko Kaivonurmi
Bertel Widjeskog
Hans Ingvesgård
Pentti Wanamo
Väinö Koskinen