Valtuusto

Sotaveteraanipiiri Varsinainen jäsen Varajäsenet
Etelä-Karjala Antero Osma Heikki Vanhanen
Etelä-Pohjanmaa Eino Korri Veikko Hallila
Mauno Vähämäki
Helsingin seutu Matti Passi Irma Lähdesmäki
Hans Gabrielsson
Kainuu Timo Toivonen Veli Jääskeläinen
Sakari Hankkila
Kanada Reijo Viitala Seppo Peuhkurinen
Petteri Mönkkönen
Kanta-Häme Esko Aaltonen Veikko Mäkelä
Veikko Pelkonen
Keski-Pohjanmaa Matti Uusi-Rauva Kalevi Lindfors
Heikki Lahti
Keski-Suomi Kalevi Jääskeläinen Isto Korhonen
Tapio Mattila
Kymenlaakso Arto Mikkonen Kai Holmberg
Eila Kohopää
Lahti Jaakko Heikinheimo Pentti Korpimies
Jukka Torstila
Lappi Eino Piipponen Osmo Korkala
Matti Muranen
Pirkanmaa Pasi Alho Raimo Nuutinen
Esko Lehtomaa
Pohjois-Karjala Matti Majoinen Teuvo Strandman
Seppo Pulkkinen
Pohjois-Pohjanmaa Reijo Sallinen Paavo Kurttila
Paavo Pikkuaho
Pohjois-Savo Jari Hynninen Risto Vatanen
Tauno Jääskeläinen
Ruotsi Håkan Palin Väinö Pulkkinen
Sulo Väisänen
Satakunta Seppo Juhola Kosti Rasinperä
Juhani Norri
Suur-Savo Eero Kaitainen Matti Jaatinen
Juha Korhonen
Södra Finland Carl-Johan Numelin Håkan Karlsson
Erik Werner
Uusimaa Olavi Kurko Jukka Sariola
Jouko Kaivonurmi
Vaasa Bertel Widjeskog Bertel Widjeskog
Hans Ingvesgård
Varsinais-Suomi Esko Laine Pentti Wanamo
Väinö Koskinen