VALTUUSTO 2022 - 2024

Sotaveteraanipiiri

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa ALPERY

Helsingin seudun ALPERY

Kainuu

Kanada

Hämeenlinnan seudun ALPERY

Lounais-Hämeen ALPERY

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pohjois-Kymen ALPERY

Eteläisen Kymenlaakson ALPERY

Päijät-Häme

Lappi

Pirkanmaa

Pohjois-Karjalan ALPERY

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savon ALPERY

Satakunta

Suur-Savo

Savonlinnan seudun ALPERY

Södra Finland

Uusimaa

Vaasa

Varsinais-Suomi

 

Varsinainen jäsen

Markku Paavoseppä

Esko Petäjä

Timo Fors

Matti Passi

Timo Toivonen

Reijo Viitala

Seppo Kopra

Jouko Haonperä

Matti Uusi-Rauva

Hannu Liimatainen

Antti Laherto

Vesa Kangasmäki

Jaakko Heikinheimo

Matti Muranen

Pekka Maaranen

Jyrki Huusko

Reijo Sallinen

Jari Hynninen

Seppo Juhola

Eero Kaitainen

Tuukka Toiviainen

Carl-Johan Numelin

Olavi Kurko

Bertel Widjeskog

Esko Laine

Varajäsenet

Seppo Pesonen
Heikki Vanhanen
Eino Korri
Markku Antila
Jari Ojala
Tommi Lauri
Hannu Viitanen
Heidi Aho
Veli Jääskeläinen
Sakari Hankkila
Seppo Peuhkurinen
Petteri Mönkkönen
Lauri Toivanen
Arto Nykänen
Mika Rantala
Antero Mäkinen
Kalevi Lindfors
Heikki Lahti
Jarmo Iso-Ahola
Matti Krats
Petri Olli
Eero Mattila
Jouko Rauhala
Matti Sahala
Pentti Korpimies
Jukka Torstila
Eino Piipponen
Vesa-Pekka Dickman
Raimo Nuutinen
Jukka Karppinen
Jussi Säämänen
Seppo Pulkkinen
Kauko Lumiaho
Paavo Kurttila
Risto Vatanen
Paavo Leppänen
Kosti Rasinperä
Juhani Norri
Juha Korhonen
Matti Jaatinen
Minna Lipsanen
Kari Tegelberg
Henrik Nysten
Håkan Karlsson
Jukka Sariola
Markku Tuominen
Jarl Silfver
Sten Pettersson
Markku Heinonen
Kyösti Vuontela