VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja

 

Ilkka Juva

Sakari Martimo
Erkki Heikkinen
Mikko Ilkko
Antti Mälkönen
Pekka Holopainen
Pia Mikkonen
Heikki Karhu
Petri Kejonen
Jukka Halonen
Markku Honkasalo
Nikolai Ylirotu
Anne Nurminen
Marjo Timonen
Marju Hulttinen