PERINNETYÖN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pertti Suominen

Petteri Rokka

Jari-Matti Autere
Pekka Holopainen
Timo Fors
Heikki Karhu
Olli Kleemola
Eero Mattila
Markku Seppä
Lauri Tervakangas
Antti Matilainen
Tuomo Horsma
Tapio Kamppi
Saija Ylitalo