Tammenlehvän Perinneliiton puheenjohtaja Jukka Viinanen seurassaan kenraali Jaakko Valtanen ja toiminnanjohtaja Pekka Holopainen luovutti Eduskunnalle jo 17.12.2020 myönnetyn Veteraaniperinteen vaalija -kilven numero 24 puhemiehen virkahuoneessa 10.5.2022. Kenraali Jaakko Valtanen oli luovuttajana varsinaisena aloitteen tekijänä.

Veteraaniperinteen vaalimisessa eduskunta on aina ollut ensimmäisten joukossa. Eduskunta on päätöksillään ja muilla toimillaan tehnyt selväksi, että valtiovalta on katsonut kansalaistensa sodassa kantamat raskaat uhraukset kiistattoman kansalaisvelvollisuuden mukaisiksi ja tunnustuksen arvoisiksi. Paitsi sotiemme 1939–1945 veteraanien perinnetyössä, myös käytännön tukitoiminnassa veteraanien hyväksi on eduskunta ollut ratkaisevassa asemassa: siitä ovat osoituksena useat veteraaneillemme annetut etuudet mm. kuntoutuksessa ja sosiaalisissa palveluissa.

 

Kilven vastaanotti puhemies Matti Vanhanen. Kuvassa vasemmalta Tammenlehvän Perinneliitto ry:n puheenjohtaja vuorineuvos Jukka Viinanen, entinen puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko Valtanen ja Tammenlehvän Perinneliitto ry:n toiminnanjohtaja eversti Pekka Holopainen.

Kilven luovutusta ovat viivästyttäneet koronaviruspandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset. Ensimmäiset Tammenlehvän Perinneliiton Veteraaniperinteen vaalija -kilvet luovutettiin vuonna 2010 Sotamuseolle ja Kansallisarkistolle.