Tuomiokirkossa järjestettiin 15.6.2023 Puolustusvoimien kahdeksannen kenttäpiispan Pekka Asikaisen piispanvihkimistilaisuus arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Ensimmäiseksi kenttäpiispaksi vihittiin jatkosodan aikaan vuonna 1942 Johannes Björklund.

Kenttäpiispan vihkimistä todisti sankka joukko vieraita. Kuvassa onnitteluvuorossa Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen (oi) ja puolisonsa Varpuliisa Korpivaara (vas), keskellä kenttäpiispa Pekka Asikainen ja rouva Lea Asikainen.
Kenttäpiispan vihkimistä todisti sankka joukko vieraita. Kuvassa onnitteluvuorossa Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen (oi) ja puolisonsa Varpuliisa Korpivaara (vas), keskellä kenttäpiispa Pekka Asikainen ja rouva Lea Asikainen.

Saarnassaan tuore kenttäpiispa totesi tarpeen kunnioittaa eri vakaumuksia. Asia korostuu alati kansainvälistyvässä maailmassamme. Hän pitikin osan saarnastaan englannin ja osan ruotsin kielellä.

Pekka Asikainen kuvasi sotilaspapiston kaulauslaatan arvomerkissä olevien tunnusten merkitystä. Lehvät kuvaavat elämän jatkuvuutta ja rauhaa. Risti taas symboloi kristinuskoa, minkä keskiössä on vastuu pitää huolta heikommista. Symboliikassa yhtyvät Puolustusvoimien ja kirkon vastuut, mikä antaa sotilaspapiston työlle tukevan pohjan.

Kenttäpiispan arvomerkit; kauluslaatta ja olkalaatta
Kenttäpiispan arvomerkit; kauluslaatta ja olkalaatta

Ukrainan sota on nostanut kansalaisten pirtaan syvän rauhan aikaan hieman uinuksissakin olleet hengelliset pohdinnat. Ihmiset hakevat syvällisiin kysymyksiinsä ja huoliinsa vastauksia ja lohtua. Puolustusvoimien papisto on aitiopaikalla, kun pääosa ikäluokkien nuorista miehistä ja vapaaehtoiset naiset suorittavat varusmiespalveluksensa. Aikuisuutensa kynnyksellä olevien nuorten henkinen ja hengellinen tuki ja ohjaus kantavat pitkälle varusmiesajan päättymisen jälkeen.

Kenttäpiispa Pekka Asikainen alkaa nyt johtaa ja ohjata tätä merkittävää työtä. Toivotamme hänelle palveluksessaan siunausta ja menestystä!

Sakari Martimo