Pekka Paatero
Pekka Paatero

13.3. tuli talvisodan päättymisestä kuluneeksi 84 vuotta. Turun sotaveteraanit ry on järjestänyt yhdessä Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa vuosittain päivän muistoksi kirkkojuhlan kansallispyhäkössämme Turun Tuomiokirkossa. Niin tänäkin vuonna. Näitä muistamisen muotoja olemme järjestäneet jo yli 40 vuoden ajan joka vuosi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Talvisodan 105 päivän muistojen merkitys on korostunut Venäjän käymän raakalaismaisen hyökkäyssodan takia, joka jatkuu nyt Ukrainassa kolmatta vuotta.

Meille Turun sotaveteraaniyhdistyksessä talvisodan muistaminen on tärkeää. Kunniakansalaisemme, sotiemme veteraanit, varmistivat aikoinaan suunnattomin uhrauksin ylivoimaista vihollista vastaan itsenäisyytemme säilymisen. Samaan pyrkivät tällä hetkellä Ukrainan sotilaat. Talvisodalla ja Ukrainan sodalla on myös samanlaiset lähtökohdat. Silloinen Neuvostoliitto eli nykyinen Venäjä, kumpikin kuvitteli valloittavansa niin Suomen kuin Ukrainankin muutamassa kuukaudessa. Toisin kävi Suomessa ja näin käy toivottavasti Ukrainassakin. Molempien maiden taistelijoiden maanpuolustustahto ja peräänantamattomuus ovat luoneet sellaiset muurit, ettei niiden murtaminen ole mahdollista.

Näistä perusasetelmista me täällä Turussa muistelemme omaa talvisotaamme ja sen veteraaneja niin kaatuneita kuin vielä joukossamme olevia.

Nykypäivän ihmisinä meillä on kuitenkin myös muuta kuin muistot. Turun sotaveteraaniyhdistyksen päätehtävä on varmistaa, että Turussa vielä asuvat ja elävät Vuosien 1939-1945 sotien veteraanit saavat täysimääräisinä kaikki ne palvelut, jotka heille on säädetty niin kuntoutuksen kuin kotona asumisen mahdollistavien palvelujen osalta. Tässä suhteessa tärkein yhteistyökumppani on Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha, jolle veteraanien asioiden hoito siirtyi 27 kunnasta vuoden 2023 alussa. Siitä on nyt runsas vuosi ja on aika tarkastella, mitä on tapahtunut.

Tänään Turussa on noin 50 tunnuksen omaavaa sotaveteraania. Suomessa heitä on 1950.

Tärkeintä oli varmistaa, että veteraaniemme maksuttomat kotiin annettavat palvelut toimivat edelleen. On osoittautunut, että kaikki ei ole kohdallaan. Parhaiten veteraanien asiat hoitaneiden kuntien käytännöt eivät kaikilta osin siirtyneet kaikkien 27 kunnan osalta yhtä hyvinä hyvinvointialueelle. Turun Sotaveteraaniyhdistys joutui moneen otteeseen puuttumaan veteraaniasioiden hoitoon. Vuoden aikana selvisi mm. että kaikki asioita hoitavat tahot tai henkilöt eivät olleet ymmärtäneet, että kunniakansalaisemme, Sotien 1939-1945 veteraanit ovat lakisääteinen erityisryhmä, joihin ei tule soveltaa kotiin annettavissa palveluissa mitään omavastuita eikä toiminnan rajoituksia. Heihin ei saa soveltaa sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain erilaisia rajoituksia palvelujen saannissa.  Veteraanien palveluja sitoo oma laki, joka takaa mm. maksuttomat palvelut ja ne rahoittaa täysimääräisesti Valtiokonttori. On osoittautunut, että joillekin veteraaneille tehtävät hoito- ja palvelusuunnitelmat olivat joko kokonaan tekemättä Varhan toimesta, tai ne olivat saattamatta ajan tasalle nopeasti muuttuvissa veteraanien elämänolosuhteissa. Näiden yksittäisten asioiden korjaamiseen on tarvittu runsaasti aikaa.  Toki lähes poikkeuksetta asiat on saatu korjattua.

Veteraanien vähetessä Turun Sotaveteraaniyhdistyksen työ alkaa kallistua loppua kohden.

Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että veteraanien tukitoiminta loppuisi. Maakuntaamme on perustettu alueellinen perinneyhdistys, jolle perinnetyön jatkumisen lisäksi siirtyy vastuu veteraanien tukitoiminnasta.  Maakunnallisen rekisteröidyn yhdistyksen paikalliseksi toimijaksi on perustettu Turun veteraanitoimikunta. Sen tehtävä on hoitaa mm. paikallisesti veteraanien tukitehtävät. Tämä toimikunta ottaa perinnetyön lisäksi asteittain tukitehtävät Turun Sotaveteraaniyhdistykseltä. Kun siirtymävaihe on niin pitkällä, että on varmuus siitä, että veteraanien tukeminen jatkuu viimeisen veteraanin iltahuutoon asti, Turun Sotaveteraaniyhdistys lopettaa toimintansa. Se tapahtunee tämän vuoden lopussa.

Näissä merkeissä Turun Sotaveteraaniyhdistys vietti taas kerran melkein täydessä Tuomiokirkossa Talvisodan päättymisen 84. muistopäivää.

Pekka Paatero                                                                                                                                                 Läänin sosiaali- ja terveysneuvos emeritus
Turun Sotaveteraanit ry puheenjohtaja