Taimi Komulaisen yhdessä Nomnom Productions -tuotantoyhtiön tuottama dokumenttielokuva ”Vanavedessä – Suomen-poikien tarina” ensiesitettiin elokuvateatteri Sõprus:ssa Tallinnassa 4.6.2022, joka on myös Viron lipun päivä.

Esitys oli kutsuvierastilaisuus, johon oli kutsuttu elokuvantekoon osallistuneita sekä sitä tukeneita tahoja, Suomen-poikia, heidän omaisiaan ja median edustajia. Elokuvan ensiesitystä oli saapunut seuraamaan kaksi viidestä Virossa vielä elossa olevasta Suomen-pojasta sekä lähes 100 muuta kutsuvierasta.

Kuva Antti Moisio - Etualalla vasemmalla Suomen-poikien elokuvan varsinaisen työryhmän muodostaneet Taisto-Kalevi Raudalainen, Henri Nômm ja elokuvan ideoija Taimi Komulainen keskellä. Kuvassa oikealla yksi viidestä virossa vielä keskuudessamme olevista Suomen-pojista, Jaanus Jahilo saattajineen luovuttaa Taimi Komulaiselle oman lahjansa Taimille elokuvasta.
Etualalla vasemmalla Suomen-poikien elokuvan varsinaisen työryhmän muodostaneet Taisto-Kalevi Raudalainen, Henri Nômm ja elokuvan ideoija Taimi Komulainen. Oikealla yksi viidestä virossa vielä keskuudessamme olevasta Suomen-pojista, Jaanus Jahilo saattajineen luovuttamassa Taimi Komulaiselle oman lahjansa elokuvasta. (Kuva Antti Moisio)

Virolainen historioitsija Peep Pillak juonsi tilaisuuden, jossa elokuvan lisäksi kuultiin musiikkiesityksiä ja tervehdyksiä. Suomen suurlähetystö järjesti tapahtuman yhteistyössä Suomen-poikien perinneyhdistyksen kanssa.

Dokumenttielokuva on syntynyt Taimi Komulaisen aloitteesta ja kunnianosoituksena virolaisille vapaaehtoisille, jotka taistelivat maamme vapauden ja Viron kunnian puolesta sodissamme 1939-1945. Kaikkiaan Suomen-poikia taisteli puolustusvoimiemme eri puolustushaaroissa lähes 3 400, joista valtaosa JR 200:ssa. Elokuva sisältää useita Suomen-poikien ja heidän omaistensa haastatteluja, joihin sisältyy kattava kerronta alkaen Suomen-poikien päätöksestä liittyä Suomen puolustusvoimiin jatkuen aina heidän sotien jälkeisiin vaiheisiinsa. Osa näistä tarinoista kuullaan ensimmäistä kertaa vasta nyt.

Elokuvan tuottaminen ajoittui myös Suomen-poikien kannalta ”viime hetkeen” heidän keski-ikänsä ylitettyä 95 vuotta ja viimeisen iltahuudon lähestyessä vääjäämättä. Tämä lisää Taimi Komulaisen tuottaman dokumentin historiallista arvoa, minkä lisäksi elokuva korostaa myös vapauden ja oikeudenmukaisuuden arvoja. Myös nämä ovat tällä hetkellä erittäin ajankohtaisia.

Suomen-poikien tarinan taustalla Taimi valottaa elokuvan syntyyn ja toteutukseen vaikuttaneita näkökulmia. Elokuvan symbolisena taustana on Taimin ja hänen veljensä soutu yli Suomenlahden kesällä 2018. Soutu oli osa Suomen ja Viron 100-vuotistapahtumia. Historiallisen katsontansa ja siihen sisältyvien uusien tietojen perusteella elokuva ansaitsisi enemmän näkyvyyttä lähihistoriaamme liittyen sekä tuomaan esille vapauden, itsenäisyyden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä arvojen moninaisessa maailmassa.

Teksti
Risto Haimila