Veteraanien viimeinen avunpyyntö torjuttiin!

Veteraanien viimeinen avunpyyntö torjuttiin!

                                                                      

 

Mediatiedote
1.9.2017

 

Isänmaa kiittää juhlavuonna

Veteraanien viimeinen avunpyyntö torjuttiin!

 

Rintamaveteraaniliitto ja Sotaveteraaniliitto, jotka edustavat 13 000 sodissa 1939-1945 taistellutta veteraania, ovat toistuvasti esittäneet lakisääteisten kunnallisten avopalvelujen saamista tasavertaisesti kaikille tunnuksen omaaville veteraaneille.

Keskimäärin 93-vuotiaiden veteraanien ikä ja kunto tulee olla ratkaiseva peruste laajentaa kunnallisia palveluita eikä se onko vammautunut lievästi tai ei lainkaan. Ilmeistä eriarvoisuutta veteraanien kesken ei budjettiriihessä korjattu.

Sotainvalidien saamat palvelut perustuvat sotilasvammalakiin. Muiden veteraanien palvelut perustuvat vuotuiseen määrärahaan, joka osassa kuntia loppuu kesken.

Tänä vuonna kunnat saivat sodassa vammautumatonta veteraania kohden määrärahaa 1645 euroa, kun sotainvalidia kohti käytetyt varat ovat noin 10 000 euroa.

Veteraanien palveluasia saadaan kuntoon säätämällä siitä laki. Tämä edellyttää lisäystä määrärahaan. Tästä ei kuitenkaan aiheutuisi valtiolle pysyvää menoautomaattia, koska veteraanien määrä laskee lähes viidenneksen vuodessa.

 

 

Rintamaveteraaniliitto ry                        Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Matti Louekoski                                         Erkki Heikkinen
puheenjohtaja,                                           puheenjohtaja,
ministeri                                                      lehdistöneuvos

Heikki Karhu                                              Markku Seppä

toiminnanjohtaja                                       toiminnanjohtaja

 

 

Lisätietoja:

 

toiminnanjohtaja                                                          toiminnanjohtaja
Heikki Karhu                                                                 Markku Seppä
044 334 483                                                                   0400 921 332

heikki.karhu@rintamaveteraaniliitto.fi                        markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi