Finlands Krigsveteranförbund rf.s XXXI ordinarie förbundsmöte

Finlands Krigsveteranförbund rf.s XXXI ordinarie förbundsmöte

Finlands Krigsveteranförbund rf.s XXXI ordinarie förbundsmöte hålls torsdagen den 6.6.2024 kl 10.30 i Lahtis, Sibeliushuset, adress Ankkurikatu 7 Lahtis.

Vid förbundsmötet behandlas de i förbundets stadgar, 11§ nämnda ärenden, 23§ ärende gällande upplösning av förbundet, ärende gällande tradtionsföreningars medlemsskap samt riktlinjer för verksamheten inom Krigsveteranförbundet till år 2025.

Mötesdeltagarnas fullmakter granskas i aulan kl 09.00 – 10.30. – Styrelsen

Vi emotser anmälningar senast 13.5.2024 till adress hannu.rahkonen@saunalahti.fi

PROGRAM 5.6.2024

För deltagare som anländer dagen före mötet ordnas en gemensam middag. Deltagande i denna kräver förhandsanmälning. Närmare direktiv om anmälning och andra detaljer meddelas under våren i information via distrikten.

PROGRAM 6.6.2024

• Kl 09.00 Mötesdeltagarna anmäler sig och inlämnar fullmakter för granskning i aulan
• Kl 10.30-12.00 Förbundsmöte
• Kl 12.00-13.30 Lunch
• Kl 13.30 Förbundsfest
• Kl 15.00 Eftermiddagskaffe och avslutning

INKVARTERING

Päijät-Hämeen Sotaveteraanipiiri har reserverat logi på Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone. Exempelvis enpersoners standardrum 129 euro/rum/natt och tvåpersoner standardrum 155 euro/rum/natt. Rumspriset innehåller buffet-frukost och moms. Från priset ges ägarbonus eller S-Card-fömån.

Rumsbokning bör göras senast 5.5.2024. Vid bokning bör koden BSOTAVETERAANIT användas.

PARKERING

Hotellet har parkeringshall till självkostnadspris (19 euro/dygn). På ett kvarters avstånd finns också torgparkering att tillgå.

MÅLTIDER

Inkvartering på Seurahuone inbegriper frukost. I Sibeliushuset finns kafétjänster till självkostnadspris. Lunchen kl 12.00 samt eftermiddagskaffe är avgiftsfria för deltagare och inbjudna gäster.