Eduskunnalle Sotaveteraaniliiton korkein huomionosoitus

Eduskunnalle Sotaveteraaniliiton korkein huomionosoitus

Kiitos eduskunnan yksimielisyyden, on veteraaniliittojen viime vuosien edunvalvonnan ykköstavoite vihdoin toteutumassa. Veteraaniliittojen laatima, Rintamaveteraanit ja sotainvalidit samalle viivalle asettava lakialoite on hyväksytty ja tullee voimaan ensi vuoden marraskuussa.

Uuden lain myötä rintamaveteraaneille turvataan samat koti- ja avopalvelut, jotka sotainvalideille on sotilasvammalain puitteissa taattu.

– Eduskuntaryhmät haluavat näin osaltaan huomioida sotiemme veteraaneja, maamme kunniakansalaisia, eduskuntaryhmien puheenjohtajat sanoivat syyskuussa antamassaan yhteislausunnossa.

– Veteraaniasioita on eduskunnassa perinteisesti pyritty hoitamaan yli puoluerajojen. Tämä onnistui tälläkin kertaa, ja ratkaisulle saatiin laaja tuki.

Sotaveteraaniliiton edustajat kävivät 29.11. vierailulla eduskunnassa, missä he tapasivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Kiitollisuudenosoituksena heidän lakialoitteelle ja veteraaniliittojen pyrkimyksille osoittamastaan tuesta heille luovutettiin Suomen Sotaveteraaniliiton korkein huomionosoitus, Sotaveteraaniliiton pienoislippu Vapaudenristin tunnuksin.

Huomionosoitusta olivat luovuttamassa liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen, valtuuston puheenjohtaja Jukka Paarma, edunvalvonta-asiamies Heikki Järvinen, toiminnanjohtaja Markku Seppä, ensi vuoden alussa toiminnanjohtajaksi siirtyvä Sakari Martimo sekä Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

Eduskunnan puolesta huomionosoituksen otti vastaan puhemies Paula Risikko, joka nosti kiitospuheessaan esiin veteraanien tasa-arvoisen aseman lisäksi maanpuolustahdon tärkeyden.

– Ulkorajojen turvaamisen lisäksi maanpuolustus on laaja-alainen asia, joka kattaa mm. eriarvoisuuden, köyhyyden sekä ilmastonmuutoksen torjunnan.

[br]

Liiton valtuuston puheenjohtaja Jukka Paarma (vas.) ja liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen (kesk.) luovuttivat huomionosoituksen eduskuntaryhmien puheenjohtajille Antti Kaikkoselle (kesk.), Krista Mikkoselle (vihr.), Kalle Jokiselle (kok.), Aino-Kaisa Pekoselle (vas.) , Antti Lindtmanille (sdp), Ari Jaloselle (ps.), Thomas Blomqvistille (rkp) sekä Peter Östmanille (kd.)