Korona vei Kenttäpostia-lehden ilmoitusmyynnin – muutoksia tämän vuoden julkaisuaikatauluihin

Korona vei Kenttäpostia-lehden ilmoitusmyynnin – muutoksia tämän vuoden julkaisuaikatauluihin

Korona on iskenyt pahasti etenkin pk-yrityksiin, minkä seurauksena Kenttäpostia-lehden ilmoitustulot – joilla lehden julkaisu pitkälti katetaan – ovat supistuneet huomattavasti. Tämän vuoksi olemme joutuneet tekemään tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kipeitä ratkaisuja.

Sivumäärää on kustannussyistä jouduttu vähentämään, sillä painoteknisesti seuraavat mahdolliset sivumäärät lisäävät kunkin numeron julkaisu- ja postituskuluja kymmenillätuhansillä euroilla.  Myös lehden numerot 3 & 4 jouduttiin yhdistämään ”tuplanumeroksi”.

Toivomuksista huolimatta tilanne ei ole parantunut, ja sama on edessä vuoden kahden viimeisenkin numeron kanssa.

Näin ollen lehden tavanomaisesti marraskuun alussa ilmestyvä numero 5 yhdistetään joulun alla ilmestyvän numeron 6 kanssa.

Kotirintama-teemaisen tuplanumeron ilmestymispäivä on näillä näkymin 17.12.2020 ja aineistopäivä 27.11.2020.

Vaikka tilanne onkin meistä riippumaton, olemme siitä kovin pahoillamme, sillä tiedämme lehden olevan tärkeä osa etenkin veteraanijäsentemme elämää ja että sen jokaista numeroa odotetaan hartaasti.

[br]

PS. Onko sinulla yritys joka kaipaisi mainostilaa ja haluaisi samalla tukea veteraanityötä? Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme Isto Valkeapäähän: 044 722 5926/ isto.valkeapaa@sotaveteraaniliitto.fi

Lehden mediakortin 2020 löydät täältä.

[br]

Joko sinä olet Kenttäpostia-tilaaja?

[br]