Kunnilla mahdollisuus hakea lisämäärärahaa toukokuun loppuun saakka veteraanien kotipalveluita varten

Kunnilla mahdollisuus hakea lisämäärärahaa toukokuun loppuun saakka veteraanien kotipalveluita varten

Muutos lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta astuu voimaan marraskuun alusta ja kotona asumista tukevat palvelut muuttuvat silloin lakisääteisiksi. Muutoksen mukainen ensimmäinen erä tulee maksuun 1.11. ja sillä rahalla turvataan palvelut loppuvuodeksi. Tämän vuoden tammikuussa alkuvuodelle myönnetty määräraha on lähes kaksinkertainen verrattuna viime vuoden määrärahoihin. Lisämäärärahaa tammi-lokakuulle on kuitenkin mahdollista hakea toukokuussa yhtä aikaa kuntoutuksen lisämäärärahahaun kanssa.

Kotona asumista tukevina palveluina voidaan antaa rintamaveteraanille erilaisia hoiva-, ateria- ja siivouspalveluja sekä liikkumista tukevia palveluja. Kotona asuvien lisäksi myös palveluasumisen piirissä olevat veteraanit saavat samat palvelut. Edellytyksenä on, että veteraanilla on rintamapalvelutunnus.

[br]

[br]

1.11. alkaen palvelulajeihin ei ole tulossa suuria muutoksia. Uutta on, että veteraanin omaishoidon kustannukset voidaan ottaa kokonaan näistä rahoista. Lisäksi voidaan korvata lääkinnällistä kuntoutusta ja siihen liittyviä apuvälineitä esim. leikkauksen jälkeen. Palvelut ovat vastaavat kuin sotainvalideilla ja pe-rustuvat aina palvelutarpeen henkilökohtaiseen kartoitukseen.

Määräraha muuttuu lainmuutoksen myötä arviomäärärahaksi ja Valtiokonttori maksaa kunnille sen arvioiman summan. Syyskuussa kysytään arviota marras-joulukuulle ja joulukuussa vuodelle 2020. Arviomääräraha maksetaan jatkossa aina vuoden alussa. Jos arvioitu summa ei riitä, on sitä mahdollista täydentää syksyllä. Selvitys rahan käytöstä lähetetään Valtiokonttoriin seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

[br]

[br]

Kuntien ohjeet löytyvät Valtiokonttorin nettisivuilta. Veteraaniliitoilla on yhdessä Valtiokonttorin kanssa parhaillaan menossa alueellinen koulutuskierros marraskuussa voimaan tulevan lain mukanaan tuomista muutoksista.

Lisätietoa lakimuutoksesta löydät Valtiokonttorin sivulta täältä.