Sotaveteraaneja keskuudessamme vielä 10 000 – katso mikä on oman kuntasi tilanne!

Sotaveteraaneja keskuudessamme vielä 10 000 – katso mikä on oman kuntasi tilanne!

Kelan tilasto rintamalisän saajista osoittaa, että tämän vuoden alussa veteraaneja oli keskuudessamme 10 582. Tänä vuonna heidän määränsä tulee siis jo putoamaan alle 10 000.

Yli 10 kunnassa ei veteraaneja ole jäljellä enää ainuttakaan, ja monen kohdalla viimeinen iltahuuto tullaan kuulemaan tänä vuonna: esimerkiksi 11 kunnassa on elossa enää yksi veteraani.

31.12.2018 tilanteen mukaan laskettu tilasto elää koko ajan ja määrä on luonnollisesti jo nyt vanhentunut. Tälle on karu selitys: alati kiihtyvä luontainen poistuma. Vuodessa määrä vähenee noin 2500 veteraanilla, mikä tarkoittaa noin seitsemää veteraania per päivä.

– Vuosi vuodelta meillä on yhä vähemmän kunniakansalaisia keskuudessamme, mutta veteraaniliittojen huolto- ja tukityötä riittää vielä vuosiksi eteenpäin, viimeiseen veteraaniin saakka, Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo muistuttaa.

Ulkomailla veteraaneja asuu 181.

[br]

Naiset enemmistöön

2019 tuo tunnuksen omaavien veteraanien väestöön toisenkin historiallisen muutoksen.

– Tänä vuonna suhde muuttuu ensimmäistä kertaa niin, että naispuolisia veteraaneja on miehiä enemmän, Rintaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu vahvistaa.

Syy tähän on siinä, että naisveteraanit ovat keski-iältään jonkin verran miespuolisia veteraaneja nuorempia ja elävät tilastollisesti pidempään. Naisille myönnettäviä rintamapalvelutunnuksia on myönnetty mm. lottina, sotilaskotisisarina, ilmatorjunta- ja evakuointitehtävissä sotien aikana toimineille naisille

– Vaikka valtio ei ole heidän panostaan huomioinutkaan, ulottuu huolto- ja tukityömme myös veteraanien puolisoihin ja leskiin, huomauttaa Karhu.

Taloudellisesti puolisoiden ja leskien tilanne onkin monesti haavoittuvin: monen toimeentulo on pelkän takuueläkkeen (784,52 e/kk) varassa. Tähän on kuitenkin toinen, vieläkin painavampi syy.

– Monen veteraanin kohdalla he ovat olleet se ainoa jälkihoito ja vertaistuki, joka veteraanilla sotaa seuranneina vuosina oli ja he ovat käyneet sotaa veteraaninsa rinnalla ihan näihin vuosiin saakka.

Koko maan kattavan tilaston löydät täältä.