Tammenlehvän Perinneliiton ja Kaatuneiden muistosäätiön vuotuiset veteraanipalkinnot jaettiin tänäkin vuonna poikkeusoloissa 

Tammenlehvän Perinneliiton ja Kaatuneiden muistosäätiön vuotuiset veteraanipalkinnot jaettiin tänäkin vuonna poikkeusoloissa 

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan yhteydessä jaetaan myös Tammenlehvän Perinneliiton  yhdessä  Kaatuneiden muistosäätiön kanssa myöntämät vuotuiset veteraanipalkinnot. Tänä vuonna jo 13. kertaa jaettavalla tunnustuksella osoitetaan kiitollisuutta veteraanien, heidän puolisoidensa sekä leskien eteen tehdystä pitkästä ja ansiokkaasta tai muuten merkittävästä panoksesta veteraaniperinteen säilyttämiseen ja edistämiseen. 

Kuten viime vuonna, jouduttiin tämänkin vuoden veteraanipäivän pääjuhla perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Täten myös veteraanipalkinnon luovutus kullekin neljälle vastaanottajalleen järjestettiin poikkeuskeinoin ja Tammenlehvän Perinneliitto, joka viime vuonna otti hoitaakseen huomionosoituksen käytännön järjestelyt, toimitti palkinnot kunniakirjoineen jokaiselle henkilökohtaisesti. 

Veteraani– ja veteraanien perinnetyöstä palkittiin Tauno Siik Oulusta, Suoma Kovanen Jyväskylästä sekä Pentti Killström Helsingistä. 

Tauno Siik on jo yli vuosikymmenen ajan vastannut Oulussa seppelpartioista sotiemme veteraanien hautaustilaisuuksissa, joita alkuvaiheessa saattoi vuosittain olla 100. Kunniatehtävänsä puitteissa hän on hoitanut seppeleet kaikkien veteraaniyhdistysten jäsenille sekä omaisten pyynnöstä niillekin veteraaneille, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään yhdistykseen. Lisäksi Siik on toiminut Oulun seudun Sotilaspoikien Perinnekillassa sekä Sotainvalidipiirissä ja on osallistunut aktiivisesti sotiemme veteraanien varainhankinnan keräyksiin jo 1990-luvulta lähtien. 

Jyväskylän Rintamaveteraanit ry:n Suoma Kovanen on ollut mukana Rintamaveteraaniliiton paikallisosaston toiminnassa sen alusta lähtien: ensin huoltotehtävissä, myöhemmin naisjaostossa sekä osastossa niiden johtokuntaa myöten ja vuodesta 2018 lähtien Rintamaveteraaniliiton Keski-Suomen piirin hallituksessa. Hän on ollut merkittävässä roolissa veteraanityön varainhankinnassa osoittanut kuluneina vuosikymmeninä sotiemme veteraaneja kohtaan suurta myötämielisyyttä ja auttamishalua, jolle loppua ei näy.  

– Niin kauan kuin pystyn auttamaan olen mukana, Kovanen toteaa. 

Pentti Killström puolestaan on pitkän linjan vapaaehtoisetsijä ja on ollut mukana kentälle jääneiden suomalaissotilaiden etsintätyössä 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja osallistuu edelleen niin etsintöihin kuin rajantakaisten kenttähautausmaiden kunnossapitoon. Jo vuosikymmeniä jatkuneen omaehtoisen ja -kustanteisen venäjänkielen opintojen ansiosta hän on ollut avainasemassa yhteydenpidossa venäläisiin etsijäryhmiin ja viranomaistahoihin. 

Elämäntyöpalkinnolla muistettiin Erkki Halosta, joka on yli 20 vuoden ajan toiminut aktiivisesti niin Kouvolan Sotaveteraanit ry:ssä kuin Kymenlaakson Sotaveteraanipiirissä, monipuolisten sitoumusten ulottuessa niin veteraanien muistotilaisuuksien seppeleistä vastaamiseen, eri kerhoissa avustamiseen kuin veteraaniretkien monivuotisena matkanjohtajana toimimiseen.  

– Siunaustilaisuuksia on parhaimmillaan vuosittain 30-40 kappaletta ja jopa 50 kilometrin päässä. Halonen osallistuu tilaisuuksiin henkilökohtaisesti, edes matkakuluja laskuttamatta, Kymenlaakson piiristä paljastetaan. 

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa myönnetty yhteisöpalkinto luovutettiin Kannuksen yläkoululle kiitoksena heidän pitkään jatkuneesta, aloitteellisesta ja rakentavasta toiminnastaan veteraanien perinnön siirtämisessä koulun oppilaille.  

– Se järjestää vuosittain Kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuuden sankarihaudoilla ja kutsu veteraaneja sekä heidän leskiä ja puolisoitaan itsenäisyyspäivän juhlaansa. Lisäksi koulun pojista koottu ja harjoitettu lauluryhmä esiintyy sotaveteraanien ja –invalidien tilaisuuksissa, päätöksessä kiitellään. 

Palkintosumma veteraanityöstä ja veteraanien perinnetyöstä on 2 500 euroa, elämäntyöpalkinnon määrä on 3 500 euroa. 

[br]

Veteraanipalkinnon ansioituneet saajat 2021: Tauno Siik (vas.), Suoma Kovanen, Pentti Killström ja Erkki Halonen

[br]

Ja miksi Kansallista veteraanipäivää vietetään juuri tänä päivänä? Sen kertoo tämä jännityksentäyteinen juttumme!