Valtio tarvitsee perinnetyötä maanpuolustustahdon ylläpitoon

Valtio tarvitsee perinnetyötä maanpuolustustahdon ylläpitoon

Valtiovalta kantaa suurimman vastuun kunniakansalaistemme tukityöstä kustantaen muun muassa veteraanien kotiin vietävät terveys- ja muut palvelut. Valtiolla on merkittävä rooli myös veteraanien perinnetyössä, jotta saamme nuoremmat sukupolvet tietoisiksi itsenäisyytemme vaatimista ponnistuksista ja vaalimaan tärkeää veteraaneilta saatua perintöä.

Valtion ensisijaiset tehtävät liittyvät turvallisuuteen. Hivenen yksinkertaistaen nämä tehtävät ovat maan suojaaminen ulkoista vihollista vastaan, sisäisen järjestyksen ylläpitäminen ja oikeusjärjestyksestä huolehtiminen.

Itsenäinen Suomen valtio oli juuri teini-ikänsä ohittanut nuorukainen, kun se vuosina 1939 – 1945 joutui kovaan testiin. Ulkoinen hyökkäys uhkasi nuoren valtion olemassaoloa. Uhka torjuttiin. Samalla onnistuttiin myös sisäisen järjestyksen ja oikeusjärjestelmän ylläpidossa. Kiitos veteraanisukupolven, valtio onnistui tärkeimmissä tehtävissään.

Suomella ja suomalaisilla on rakentunut erittäin syvällinen itsenäisyyttämme ja maanpuolustustamme koskeva tuntuma jo Ruotsin vallan ajoista alkaen ja jatkuen Venäjän hallintoaikaan. Erityisesti toisen maailmansodan kokemukset ja selviytymisemme kylmän sodan kurimuksesta vaikuttavat ajatteluumme tämän päivän turvallisuuskysymyksissä ehkä enemmän kuin uskommekaan.

Valtiovalta arvioi jatkuvasti toimiensa vaikutuksia turvallisuustehtävien tukemiseksi. Maailman ja lähialueidemme tilanteet vaihtuvat nopeasti, ja ne vaikuttavat toisiinsa monimutkaisten prosessien kautta. Esimerkiksi puolustuskykymme kehittämiseksi laaditaan vaalikausittain puolustusselonteko, mutta sen yksittäisiä suosituksia tarkastellaan ja päivitetään nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.

Yksinkertaistaen puolustuskykymme perustuu materiaalin ja tahtoon. Materiaalin hankkiminen onnistuu tilanteesta riippuen nopeastikin. Sen sijaan kansalaisten maanpuolustustahto rakentuu hitaasti ensin henkilökohtaisten, sitten laajempien yhteisöjen syvissä tunnoissa.

Maanpuolustustahtokin elää kuitenkin ajassa. Esimerkiksi ilmastonmuutos, muuttoliike, ylikansalliset liittoumat ja arkielämä tässä ja nyt muokkaavat paitsi ajattelumme pintaa, myös syvemmältä sielumme sopukoita. Muutosten ristipaineessa veteraanisukupolven perinteet antavat valtiovallalle maata jalkojen alle helpottamaan maanpuolustustahdon ylläpitoa ja siten ydintehtävänsä, turvallisuuden, toteuttamista. Valtion johtamisesta vastaavien tahojen ja henkilöiden on kunkin vuorollaan pidettävä erityisen hyvää huolta turvallisuustehtäviemme hoidosta maanpuolustustahto mukaan lukien. Muutoin meillä ei kohta ole valtiota, josta pitää huolta.

 


SAKARI MARTIMO
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja