Veteraaniliittojen lakimuutos voimaan 1.11.2019: veteraanien kotona asumista tukevat palvelut vihdoin maksuttomiksi

Veteraaniliittojen lakimuutos voimaan 1.11.2019: veteraanien kotona asumista tukevat palvelut vihdoin maksuttomiksi

Veteraaniliittojen edunvalvonnan viime vuosien suurin saavutus vaati pitkän työn, mutta kaikki veteraanit ovat vihdoin oikeutettuja samoihin maksuttomiin palveluihin.

Tämän viikon perjantaina, 1.11., astuu voimaan veteraaniliittojen aikaansaama, rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu lain muutos, jolla kaikista veteraanien kotona asumista tukevista palveluista tulee maksuttomia.

– Toivoimme aikaisempaa aloitusta. Moni veteraani ehti poistua joukostamme ennen tämän voimaan tuloa, Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen myöntää, mutta kiittelee lakialoitteen saamaa kannatusta kaikissa eduskuntaryhmissä. Työtä aloitteen läpi saaminen vaati.

[br]

Pysyvyyttä ja yhdenmukaisuutta veteraanipalveluihin

Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo

Tähän saakka veteraanipalveluihin osoitetuista määrärahoista on päätetty joka vuosi erikseen, ja Heikkinen kertookin veteraaniliittojen olevan helpottuneita, että vastaisuudessa säästytään valtion budjettiriihen perinteiseltä jännitysnäytelmältä. Veteraaniliitot odottavat uuden lain tuovan veteraanipalveluihin pysyvyyden lisäksi myös yhdenmukaisuutta.

– Tähän saakka veteraanit ovat olleet asuinkunnastaan riippuen valitettavan eriarvoisessa asemassa. Kuntien veteraanipalveluihinsa vuodessa käyttämissä summissa on ollut jopa 10 000 euron eroja, Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo pahoittelee.

Varmistaakseen, että uusi laki tunnetaan kunnissa, ja että sitä myös tullaan noudattamaan, ovat veteraaniliitot yhdessä Valtiokonttorin kanssa kiertäneet kuluneen vuoden ajan Suomea kouluttamassa kuntien veteraaniasioista vastaavia. Yli 20 koulutusta käsittävä kiertue on ulotettu myös alan oppilaitoksiin.

– Koulutukselle on ollut selvä tarve. Paitsi, että kaikissa kunnissa ei ymmärretä veteraanien olevan lailla eroteltu erityisryhmänsä, kävi opiskelijoiden keskuudessa myös selväksi, että kaikki eivät tiedä Suomessa veteraaneja olevankaan, Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä yllättää.

Palveluiden järjestäminen ja myöntäminen perustuu jokaiselle veteraanille henkilökohtaisesti tehtävään palvelutarpeen arviointiin.

– Kartoituksen merkitystä ei voi painottaa liikaa. Se on tehtävä kasvotusten ja taiten, sillä kovat ajat kokeneen sotasukupolven asenne on usein pärjääminen omillaan eikä apua lähdetä itse pyytämään, vaikka sille tarvetta olisikin, Martimo muistuttaa.

[br]

Mikäli kunnista ei ole vielä oltu yhteydessä veteraaniin palveluarvioinnin tekemiseksi, kehottavat veteraaniliitot veteraaneja tai heidän omaisiaan ottamaan yhteyttä kuntaan arvioinnin varmistamiseksi.

[br]

Lain käyttöön ottoa tullaan seuraamaan myös vastaisuudessa, samoin jatkuu myös veteraaniliittojen edunvalvonta, muistuttaa Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

– Nyt veteraanijärjestöjen ajankohtainen tavoite on nostaa rintamalisä nykyisestä 50,19 eurosta 200 euroon. Lisäksi työn alla on leskien ja puolisoiden sekä Ruotsissa asuvien suomalaisveteraanien aseman parantaminen.

[br]

[br]

Miten laki vaikuttaa veteraanien leskiin ja puolisoihin?

Veteraanien leskien ja puolisoiden asemaan lakimuutos ei suoranaisesti vaikuta.

– Joistakin, kuten siivous- ja pyykkipalveluista hyötyy toki veteraanin kanssa samassa taloudessa asuva puolisokin, Karhu huomauttaa.  

– Veteraanin puoliso pääsee osaksi myös veteraanille myönnettävää tuettua kotikuntoutusta. Myöskään laitoskuntoutuksen suhteen ei tule muutoksia, muistuttaa puolestaan Seppälä.

Yhteisellä kuntoutusjaksolla tuetaan myös veteraania hoitavan puolison jaksamista. Aviopuolisolla on oikeus osallistua veteraanin kanssa samanaikaisesti veteraanin kanssa laitos- tai päiväkuntoutukseen, mutta ei avokuntoutukseen. 

[br]

Myös leskillä ja puolisoilla oikeus palvelutarpeen kartoittamiseen 

Veteraanien kotiin saatavien palvelujen perustana on hänelle tehty henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi. 

– Kunnissa huonosti tunnetun ja valitettavan vähän hyödynnetyn vanhuspalvelulain puitteissa myös leskillä ja puolisoilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin ja kunnan sen perusteella tarjoamiin palveluihin. Heidän tapauksessaan palvelut eivät kuitenkaan ole maksuttomia, Seppälä pahoittelee. 

[br]

Veteraaniliittojen avustukset 

Veteraaniliitot myöntävät taloudellista avustusta myös niihin kuuluville veteraanien puolisoille ja leskille. Nimenomaan taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville suunnattujen avustusten tuloraja on noin 1 200 euroa kuukaudessa. 

– Hakemukseen on liitettävä verotodistus sekä kuitit niistä kuluista, joihin avustusta haetaan. Avustuksia myönnetään esimerkiksi lääke- ja hoitokulujen omavastuuosuuksiin, apuvälineisiin ja kotona asumista helpottaviin kodin muutostöihin. Avustuksen suuruus on keskimäärin noin 100-700 euroa riippuen aiheutuneista kustannuksista, Seppälä kertoo.

Avustusta haetaan oman sotaveteraaniyhdistyksen tai -piirin kautta.  Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät Sotaveteraaniliiton sivulta täällä.

– Veteraaniliittojen yhteiseen varainhankintaan perustetun Sotiemme Veteraanit- keräyksen tuotosta myönnetään avustuksia myös veteraaniliittoihin kuuluville puolisoille ja leskille. Liittoihin kuulumattomia veteraanien puolisoita ja leskiä pyritään auttamaan, jos henkilö voi osoittaa olevansa sotiemme veteraanin puoliso tai leski. Heidät pyritään myös saamaan veteraaniliittojen piiriin, että he saisivat jatkossakin tietoa juuri heille suunnatuista tukimuodoista, keräyksen varainhankintapäällikkö Pia Mikkonen muistuttaa.  

Hakemus ja täyttöohjeet löytyvät keräyksen sivulta.

[br]

Uuden lain myötä korvataan myös omaishoidon kustannuksia

[br]

Virkistäytymistä ja vertaistukea 

Sotaveteraaniliitto järjestää yhdessä Kaatuneiden Muistosäätiön kanssa kesäisin 4-5 vuorokauden mittaisia kunto- ja virkistyslomia pienituloisille veteraanien leskille sekä veteraanien omaishoitajana toimiville puolisoille, joilla ei muuten ole kuntoutusoikeutta tai mahdollisuutta siihen.  

Hakijoiden tulee olla joko Sotaveteraaniliiton tai Rintamaveteraaniliiton puoliso- tai leskijäseniä. Lomille haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja hakumahdollisuudesta tiedotetaan vuoden ensimmäisessä Kenttäpostia-lehdessä. 

– Lomaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joissa selvitetään hakijan elämäntilanne sekä haluamansa lomajakso. Lomat sisältävät täysihoidon, majoituksen ja monipuolisen ohjelman, Seppälä kertoo. 

[br]

Omaishoidon tuki veteraanimäärärahan piiriin

Lain muutoksen yhteydessä myös omaishoidon tuki tulee veteraanirahoista korvattavaksi silloin kun hoidettava on tunnuksen omaava veteraani.

Kunta voi 1.11. lähtien ottaa omaishoitajan palkkion ja muut omaishoidosta aiheutuvat kulut Valtiokonttorilta saamastaan veteraanimäärärahasta. Myös veteraanin hoito omaishoitajan loman aikana kustannetaan veteraanimäärärahoilla.

[br]