Lakimuutos tulee – ovatko kunnat valmiita? Sotaveteraaniliiton koulutuskiertue 2019 on käynnistynyt

Lakimuutos tulee – ovatko kunnat valmiita? Sotaveteraaniliiton koulutuskiertue 2019 on käynnistynyt

1.11.2019 tulee voimaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu lain (1184/1988) muutos (54/2019), jolla kunnat velvoitetaan järjestämään veteraaneille maksuttomasti kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista tukevat palvelut. Kunnat laskuttavat kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta.

Veteraaniliittojen aikaansaama lakimuutos on yksi liittojen viime vuosien edunvalvontatyön suurimpia saavutuksia. 

Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille palveluiden järjestämisen edellyttämän rahamäärän, jota voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin samana vuonna. Kunnan arvion tulee perustua jokaiselle sen alueella asuvalle veteraanille tehtävään yksilölliseen palvelutarpeen kartoitukseen.

Koska palveluntarve on yksilöllinen, ovat sitä myös myönnettävät palvelut, joihin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset hoiva-, ateria- ja siivouspalvelut. Lisäksi tuetaan veteraanien virkistystä ja asiointia ja omaishoidon tukea.

Lakimuutos on veteraanijärjestöjen viime vuosien edunvalvonnan ponnistuksista suurin ja Sotaveteraaniliitto haluaa varmistaa, että tieto laista ja sen edellytyksistä tulee jalkautumaan myös kuntiin.

[br]

Yksi koulutuskierroksen kouluttajista on veteraaniliittojen yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan puheenjohtaja Pekka Paatero

[br]

Vuoden 2019 Sotaveteraaniliitto kiertää ympäri Suomea kouluttamassa kuntien ja sotaveteraanipiirien edustajia lain sisällöstä kaikkiaan 16 koulutustilaisuudessa. Kouluttajina tilaisuuksissa toimivat Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälän lisäksi Valtiokonttorin palvelupäällikkö Tiina Kyttälä, Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtajat Sakari Martimo ja Heikki Karhu sekä liittojen yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan puheenjohtaja Pekka Paatero.

 

[br]
 
Koulutustilaisuuksien materiaalia löydät alta:
[br]
 
 
 
 

[br]