Pian toimintansa aloittavan hallituksen ohjelman sivulla 163 on yhden virkkeen kappale; ”Veteraani- ja lottaperinnetyö järjestetään asiaa selvittäneen työryhmän raportin ehdotusten pohjalta.”

Ohjelmateksti on vasta sanoja paperilla, mutta odotusarvo asian konkreettiselle toteuttamiselle on korkea. Sisällyttämällä virke hallitusohjelmaan valtiovalta tunnustaa veteraaniperinnön syvällisen merkityksen sille itselleen ja siten koko kansallemme.

Mainittu raportti sisältää laaja-alaisesti useita suosituksia. Esimerkiksi Puolustusministeriö ohjaisi perinnetyötä ja Tammenlehvän Perinneliittoa sekä rahoittaisi perinnetyötä. Veteraaniperinnetyön toteuttamisen päävastuu olisi Tammenlehvän Perinneliitolla. Lisäksi suositellaan muun muassa opetukseen, viestintään ja matkailuun liittyviä toimia.

Suunnitelman mukaan Tammenlehvän Perinneliitto ottaa vuoden 2024 aikana johtoonsa pitkälti Sotaveteraaniliiton alueorganisaation pohjalta rakennetut koko valtakunnan kattavat alueelliset perinneyhdistykset ja niiden paikalliset toimikunnat. Organisaatio toimii perinnetyön valtakunnallisena jakeluverkostona yhdessä perinneliiton jäsenjärjestöjen kanssa.

Perinneliiton tehtävä on vaativa. Ydinajatuksena on ylläpitää kansallista yhtenäisyyttämme, jota valtiovalta tarvitsee maan johtamiseen Euroopan ja maailman myllerryksissä. Sotasukupolven perinnön ylläpito kyllä ammentaa sotasukupolven arvoista ja teoista, mutta se elää tässä päivässä ja katsoo tulevaisuuteen. Yhtenäinen sukupolvi luovuttaa maan seuraavalle sukupolvelle vähintään yhtä hyvässä kunnossa, kuin se on saatu.

Eurooppaa syvästi ravisteleva sota Ukrainassa on brutaali mutta konkreettinen todiste kansallisen yhtenäisyyden ja maanpuolustustahdon merkityksestä. Ilman niitä Kiova olisi jo pitkään ollut Moskovan komennossa.Hallitusohjelmassa on koruttomasti ilmaistu vahvatahto ylläpitää kansamme yhtenäisyys eheänä ja lujana.Helsinki halutaan pitää omassa komennossamme nyt ja tulevaisuudessa.

Pitkään hiotussa hallitusohjelmassa ei varmaankaan ole yhtään turhaa lausetta, mutta ilman kansallista yhtenäisyyttä muulta ohjelmalta putoaa pohja pois. Sama pätee myös tulevien hallitusten ohjelmiin, sillä kansallinen yhtenäisyys ei ole mikään kertakäyttötuote. Sitä tarvitaan, ja paljolti sen varaan rakennetaan kaikki muu. Siksi tuo yhden virkkeen kappale on niin tärkeä.

Sakari Martimo