Puolustushallinto tukee veteraaniperinteen vaalimista vuonna 2024

Puolustusminiteriö julkaisi 23.11.2023 veteraaniperinnettä koskevan tärkeän tiedotteen. Tiedotteen pääviesti on kopioitu alle.

TIEDOTE

Valtion vuoden 2024 talousarvioesitystä täydennetään kohdentamalla 0,5 miljoonaa euroa veteraaniperinteen vaalimisen tukemiseen. Puolustusministeriö valtionapuviranomaisena jakaa vuoden 2024 talousarvioon myönnetyn rahoituksen valtionavustuksena veteraaniperinnetyöhön.

Emme saa koskaan unohtaa sotiemme veteraaneja ja lottia. Heidän työnsä ja uhrauksensa ovat mahdollistaneet vapautemme ja luovat perustaa maanpuolustustahdolle tänäkin päivänä. Talousarvioon täydennettävällä määrärahalla on iso merkitys veteraani- ja lottaperinnetyön jatkumiselle ja kehittämiselle, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Koko tiedote on luettavissa linkin kautta. Päätös on erittäin merkittävä, sillä se takaa veteraanityön tehtävien siirron veteraanijärjestöiltä Tammenlehvän Perinneliitolle vuoden 2024 aikana.

Puolustushallinto tukee veteraaniperinteen vaalimista vuonna 2024 (valtioneuvosto.fi)