Alokkaat vastaanottavat varusteensa varusvarastossa.
Uudet alokkaat aloittivat palveluksen 2.1.2023! 🪖🇫🇮
Tammikuussa palveluksensa aloittavista noin 10 000 aloittaa Maavoimien joukko-osastoissa. Noin 1 600 asevelvollista aloittaa sotilasuransa Merivoimien palveluksessa, ja loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen ja Ilmavoimien joukko-osastoihin. Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat palveluksensa pääosin Uudenmaan prikaatissa.
Toivotamme kaikki uudet alokkaat tervetulleiksi!
Nya rekryter inleder tjänstgöringen den 2 januari 2023! 🪖🇫🇮
Av dem som inleder tjänsten i januari, gör omkring 10 000 det i arméns truppförband. Cirka 1 600 värnpliktiga inleder sin militärtjänst i marinens tjänst. De övriga fördelas inom gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. De flesta svenskspråkiga rekryter inleder tjänstgöringen vid Nylands brigad.
Välkommen alla nya rekryter!