Suomen Veteraaniliittojen valtuusto (VEVA) päätti kunnioittaa Viljon poikkeuksellisen pitkää ja tuottoisaa keräystoimintaa luovuttamalla hänelle VEVAn lautasen Pasilassa veteraaniliittojen tiloissa 24.5.2023.

Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Seppo Savolainen (vas), Viljo Lehtonen (kesk) ja Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu (oik). Kuva Sakari Martimo
Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Seppo Savolainen (vas), Viljo Lehtonen (kesk) ja Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu (oik). Kuva Sakari Martimo

Viljo Lehtonen osallistui keräystoimintaan Maanpuolustuksen Tuki ry:n suurkeräyksessä jo vuonna 1992 ja liittyi mukaan pääkaupunkiseudun veteraanikeräystoimintaan vuonna 2004. Vapaaehtoistyötä on siis kertynyt yli kolmekymmentä vuotta.

Keräystuotot ovat edelleen tuiki tärkeä tuki veteraaniemme hyvinvoinnin ylläpidossa, mutta erityisen merkittäviä ne olivat ennen vuonna 2019 voimaan astunutta veteraanien kotiin vietävien palveluiden lakipäivitystä.

Viljon kirjanpidon mukaan veteraanikeräykset ovat tuottaneet hänen aikanaan pelkästään Helsinki-Vantaa-alueella 2 078 145 €, mikä on keräystuottojen laskennassa (pankeille) painanut 3 142 kg. Ilman Viljon aktiivisuutta ja asiantuntemusta luvut olisivat paljon pienempiä.

Keräyksen toteuttaminen vaatii paljon suunnittelua ja työtä. Valmisteluissa on mm. anottava, informoitava ja organisoitava varsinaiset kerääjät, kuten varusmiehet ja reserviläiset. Keräykselle on myös hankittava luvat keräyspaikkojen omistajatahoilta, kuten marketeilta. Viljon mukaan keräystoimintaa arvostetaan edelleen, mutta veteraanien määrän kutistuessa kyselyt keräyksen tarpeesta ovat lisääntyneet.

Viljo Lehtonen antaa tarvittaessa suoraa rehtiä palautetta keräystoiminnasta. VEVA-lautasen luovutuksen yhteydessä hän mm. harmitteli tiettyä epäselvyyttä keräyksen johtosuhteissa ja ohjeistuksessa. Hän on myös skeptinen suunnitellun perinnetyön keräyksen onnistumisesta. Kokemusta kannattaa arvostaa, ja Viljoa pitääkin kuunnella isolla korvalla. Keräyksessä on pyrittävä ennakoiden väistämään hänen arvioimansa karikot.

Keräystoiminta suunnitellaan siirrettäväksi Tammenlehvän Perinneliiton johtoon vuoden 2024 alussa. Samalla keräys laajenee kattamaan perinnetyön, vaikka tuottojen pääosa suunnataankin edelleen veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä avustuksiin. Veteraanityön brändin kannalta asia on haasteellinen, mutta hyvällä suunnittelulla ja viestinnällä asialle saataneen kansan tuki.