Valtiokonttori selvittää, onko Esperi Care hoitanut sotaveteraaneja ja sotainvalideja oikein

Valtiokonttori korostaa, että sotaveteraani- ja sotainvalidipalveluiden puitesopimusten laatuvaatimukset ovat tiukat. Valtiokonttori selvittää, toimiiko Esperi Care sotaveteraaneja ja sotainvalideja koskevan puitesopimusten mukaisesti. Valtiokonttori on lähettänyt Esperi Carelle selvityspyynnön ja ollut yhteydessä Valviraan. Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista ja sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista vuosille 2018–2022. Puitesopimuksessa on mukana yli 30 hoitopalvelujen ja lähes 50 kuntoutuspalvelujen tuottajaa. […]