Valtiokonttori selvittää, onko Esperi Care hoitanut sotaveteraaneja ja sotainvalideja oikein

Valtiokonttori selvittää, onko Esperi Care hoitanut sotaveteraaneja ja sotainvalideja oikein

Valtiokonttori korostaa, että sotaveteraani- ja sotainvalidipalveluiden puitesopimusten laatuvaatimukset ovat tiukat.

Valtiokonttori selvittää, toimiiko Esperi Care sotaveteraaneja ja sotainvalideja koskevan puitesopimusten mukaisesti. Valtiokonttori on lähettänyt Esperi Carelle selvityspyynnön ja ollut yhteydessä Valviraan.

Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista ja sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista vuosille 2018–2022. Puitesopimuksessa on mukana yli 30 hoitopalvelujen ja lähes 50 kuntoutuspalvelujen tuottajaa. Myös Esperi Care kuuluu puitesopimuksen palveluntuottajiin.

[br]

[br]

Valtiokonttori muistuttaa, että sotaveteraani- ja sotainvalidipalveluiden asiakkaiden keski-ikä on noin 95 vuotta, joten palveluntuottajilta edellytetään erityisen paljon yksilöllisten tarpeiden huomioimista.

Kristiinankaupungissa sijaitsevassa Esperi Hoivakoti Ulrikassa, jonka toiminnan Valvira on keskeyttänyt, ei ole, eikä ole ollut yhtään henkilöä hoidettavana Valtiokonttorin korvaamana.

”Valtiokonttori suhtautuu äärimmäisen vakavasti tietoihin asiakkaiden turvallisuuden vaarantumisesta puitesopimustoimittajan toimipaikassa. Valtiokonttori on tehnyt Esperille kirjallisen selvityspyynnön ja ollut yhteydessä Valviraan, jotta Valtiokonttorin korvaamana hoidettavana olevien asiakkaiden turvallisuus ja palvelun laatu voidaan varmistaa. Valtiokonttori päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä saamiensa selvitysten perusteella”, Valtiokonttori tiedottaa.