Itäisen Suomenlahden saaret ja Suomen rannikkotykistö

Haminassa Wanha Veteraani-museossa avattiin 18.5.2024 ajankohtainen ”Suomen rannikkotykistö sodissa 1939-1945” -näyttely. Sen suunnittelu ja rakentaminen on toteutettu yhteistyössä Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen kanssa. Suurimman taakan ovat kantaneet museon johtaja eversti (evp.) Vesa Kangasmäki ja Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Johanna Pakola. Näyttelyn avausta edelsi mielenkiintoinen seminaari, jossa kansanedustaja (emer.) Antero Kekkonen kuvaili sodan vaikutuksia Kotkaan, joka joutui käymään sijaintinsa […]

Finlands Krigsveteranförbund rf.s XXXI ordinarie förbundsmöte

Finlands Krigsveteranförbund rf.s XXXI ordinarie förbundsmöte hålls torsdagen den 6.6.2024 kl 10.30 i Lahtis, Sibeliushuset, adress Ankkurikatu 7 Lahtis. Vid förbundsmötet behandlas de i förbundets stadgar, 11§ nämnda ärenden, 23§ ärende gällande upplösning av förbundet, ärende gällande tradtionsföreningars medlemsskap samt riktlinjer för verksamheten inom Krigsveteranförbundet till år 2025. Mötesdeltagarnas fullmakter granskas i aulan kl 09.00 […]

Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n XXXI varsinainen liittokokous

Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n XXXI varsinainen liittokokous pidetään torstaina 6.6.2024 klo. 10.30 Lahdessa Sibeliustalossa osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat, 23 § liiton purkamisasia, perinneyhdistysten jäsenyysasia sekä Sotaveteraaniliiton toimintalinjaukset vuoteen 2025. Kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan aulassa klo. 09.00-10.30 välisenä aikana. – Hallitus Toivomme ilmoittautumisia 13.5.2024 mennessä osoitteeseen hannu.rahkonen@saunalahti.fi OHJELMA 5.6.2024 Kokousta […]

Tehtävien siirto kastekynttilän valossa

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri piti vuosikokouksensa 26.4.2024 Tampereen Raatihuoneella. Kokouksessa tehtiin sääntömääräinen piirin toinen purkamispäätös. Piirin puheenjohtaja Seppo Rantanen luovutti juhlallisesti piirin lipun ja tehtävät Pirkanmaan Alueelliselle perinneyhdistykselle ja sen puheenjohtajalle Jouni Koskelalle. Sotaveteraaniliiton kunniajäsen sotaveteraani Timo Salokannel toi tilaisuuteen veteraanien tervehdyksen. Hän oli luottavainen perinneyhdistyksen haluun ja kykyyn jatkaa veteraanityötä sotaveteraanipiirin viitoittamalla tiellä. Seppelpartion lähettivät pastori […]

Ansiomitaleja taloustaitajille

Vasemmalla asiakaspäällikkö Tuula Kokkila OP Uusimaasta, Pj Erkki Heikkinen ja asiakasvastuullinen johtaja Mikko Männikkö Nordea-pankista. Molemmat palkittavat ovat osaltaan huolehtineet ja hoivanneet pitkään pankeissaan Sotaveteraaniliiton taloutta.

Sotaveteraaniliitto muisti ja kiitti työnsä tärkeitä tukijoitaan. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 26.9.2023 Katajanokan Kasinolla. Pj Erkki Heikkinen muistutti mitalien luovutuspuheessaan sotasukupolven merkityksestä meille nuoremmille. Suomen nykyinen vauraus perustuu pitkälti veteraanien taistelulle ja sodan jälkeiselle työlle. Veteraaniliittojen vuosikymmenten työ on toteutettu pääosin vapaaehtoisvoimin. Toiminta vaatii kuitenkin myös taloudellisia resursseja. Hyvä talouden pito on mahdollistanut liiton pitkäaikaisen toiminnan, ja […]

Työ sotien veteraanien hyväksi jatkuu

Rintamaveteraaniliitto on juuri päättänyt, että liiton toiminta lakkaa tämän vuoden lopussa. Tätä päätöstä on joissain hyvinvointialueissa tulkittu niin, että  sotien 1939-1945 veteraanien järjestötasoinen tukitoiminta päättyy vuoden lopussa. Näin ei kuitenkaan ole. Väärinymmärrys on ilmeisesti johtunut siitä, että laeissa puhutaan  rintamaveteraaneista. Tärkein tällainen on laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Tästä on vedetty johtopäätöksiä, että vain Rintamaveteraaniliitto hoitaa järjestötasolla […]

Puolustusvoimien uusi paimen

Tuomiokirkossa järjestettiin 15.6.2023 Puolustusvoimien kahdeksannen kenttäpiispan Pekka Asikaisen piispanvihkimistilaisuus arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Ensimmäiseksi kenttäpiispaksi vihittiin jatkosodan aikaan vuonna 1942 Johannes Björklund. Saarnassaan tuore kenttäpiispa totesi tarpeen kunnioittaa eri vakaumuksia. Asia korostuu alati kansainvälistyvässä maailmassamme. Hän pitikin osan saarnastaan englannin ja osan ruotsin kielellä. Pekka Asikainen kuvasi sotilaspapiston kaulauslaatan arvomerkissä olevien tunnusten merkitystä. Lehvät kuvaavat elämän […]

Rauhanturvaajat uuden edessä

Suomen Rauhanturvaajaliitto juhlisti kansainvälistä rauhanturvaajien päivää 29.5.2023 Katajanokan Kasinolla. Tilaisuuteen osallistui noin 70 rauhanturvaajaa ja sidosryhmien edustajaa. Liiton puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila vetosi tervetulopuheessaan rauhanturvaajaveteraanien aseman puolesta. Hänen mukaansa olisi luontevaa päättää veteraanien erottelu, ja alkaa kutsua niin sotiemme veteraaneja kuin rauhanturvaajaveteraaneja yhtenäisesti veteraaneiksi. Juhlapuheen pitänyt kansanedustaja Pekka Toveri toi esiin huolen kansallisen veteraaniperinteen ylläpidosta nyt, […]

Kansankunnan muistisairauden torjuntaa

SMVYn PJ Pertti Suominen (oik) avaa kutsuvierastilaisuutta piispa Seppo Häkkisen ja kansliapäällikkö Esa Pulkkisen kuunnellessa

Lappeenrannassa järjestettiin koronarajoitteista johtuneen tauon jälkeen 21.5.2023 tuntemattomaksi jääneiden Venäjältä löydettyjen suomalaisten sankarivainajien hautaamis- ja muistotilaisuus. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ja sen pj. Pertti Suominen onnistuvat jälleen järjestämään arvokkuudessaan sotilaallisen karun ja kauniin muistotilaisuuden. Tällä kertaa haudattiin 48 sankarivainajaa. Heidät oli löytänyt venäläinen ”Karjalan valli”-yhdistys, sillä tällä haavaa suomalaiset vapaaehtoisetsijät eivät voi toteuttaa etsintöjä Venäjällä. Iso […]