Ansiomitaleja taloustaitajille

Vasemmalla asiakaspäällikkö Tuula Kokkila OP Uusimaasta, Pj Erkki Heikkinen ja asiakasvastuullinen johtaja Mikko Männikkö Nordea-pankista. Molemmat palkittavat ovat osaltaan huolehtineet ja hoivanneet pitkään pankeissaan Sotaveteraaniliiton taloutta.

Sotaveteraaniliitto muisti ja kiitti työnsä tärkeitä tukijoitaan. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 26.9.2023 Katajanokan Kasinolla. Pj Erkki Heikkinen muistutti mitalien luovutuspuheessaan sotasukupolven merkityksestä meille nuoremmille. Suomen nykyinen vauraus perustuu pitkälti veteraanien taistelulle ja sodan jälkeiselle työlle. Veteraaniliittojen vuosikymmenten työ on toteutettu pääosin vapaaehtoisvoimin. Toiminta vaatii kuitenkin myös taloudellisia resursseja. Hyvä talouden pito on mahdollistanut liiton pitkäaikaisen toiminnan, ja […]

Työ sotien veteraanien hyväksi jatkuu

Rintamaveteraaniliitto on juuri päättänyt, että liiton toiminta lakkaa tämän vuoden lopussa. Tätä päätöstä on joissain hyvinvointialueissa tulkittu niin, että  sotien 1939-1945 veteraanien järjestötasoinen tukitoiminta päättyy vuoden lopussa. Näin ei kuitenkaan ole. Väärinymmärrys on ilmeisesti johtunut siitä, että laeissa puhutaan  rintamaveteraaneista. Tärkein tällainen on laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Tästä on vedetty johtopäätöksiä, että vain Rintamaveteraaniliitto hoitaa järjestötasolla […]

Puolustusvoimien uusi paimen

Tuomiokirkossa järjestettiin 15.6.2023 Puolustusvoimien kahdeksannen kenttäpiispan Pekka Asikaisen piispanvihkimistilaisuus arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Ensimmäiseksi kenttäpiispaksi vihittiin jatkosodan aikaan vuonna 1942 Johannes Björklund. Saarnassaan tuore kenttäpiispa totesi tarpeen kunnioittaa eri vakaumuksia. Asia korostuu alati kansainvälistyvässä maailmassamme. Hän pitikin osan saarnastaan englannin ja osan ruotsin kielellä. Pekka Asikainen kuvasi sotilaspapiston kaulauslaatan arvomerkissä olevien tunnusten merkitystä. Lehvät kuvaavat elämän […]

Rauhanturvaajat uuden edessä

Suomen Rauhanturvaajaliitto juhlisti kansainvälistä rauhanturvaajien päivää 29.5.2023 Katajanokan Kasinolla. Tilaisuuteen osallistui noin 70 rauhanturvaajaa ja sidosryhmien edustajaa. Liiton puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila vetosi tervetulopuheessaan rauhanturvaajaveteraanien aseman puolesta. Hänen mukaansa olisi luontevaa päättää veteraanien erottelu, ja alkaa kutsua niin sotiemme veteraaneja kuin rauhanturvaajaveteraaneja yhtenäisesti veteraaneiksi. Juhlapuheen pitänyt kansanedustaja Pekka Toveri toi esiin huolen kansallisen veteraaniperinteen ylläpidosta nyt, […]

Kansankunnan muistisairauden torjuntaa

SMVYn PJ Pertti Suominen (oik) avaa kutsuvierastilaisuutta piispa Seppo Häkkisen ja kansliapäällikkö Esa Pulkkisen kuunnellessa

Lappeenrannassa järjestettiin koronarajoitteista johtuneen tauon jälkeen 21.5.2023 tuntemattomaksi jääneiden Venäjältä löydettyjen suomalaisten sankarivainajien hautaamis- ja muistotilaisuus. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ja sen pj. Pertti Suominen onnistuvat jälleen järjestämään arvokkuudessaan sotilaallisen karun ja kauniin muistotilaisuuden. Tällä kertaa haudattiin 48 sankarivainajaa. Heidät oli löytänyt venäläinen ”Karjalan valli”-yhdistys, sillä tällä haavaa suomalaiset vapaaehtoisetsijät eivät voi toteuttaa etsintöjä Venäjällä. Iso […]

Hyvää kansallista veteraanipäivää!

Tänään, 27.4. muistamme, että ilman sotiemme veteraaneja ja sotiemme naisia, Suomea ei olisi olemassa. Kunnioitamme heitä, jotka taistellen ja puolustaen maatamme, säilyttivät itsenäisyytemme. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään tänä vuonna Turussa, mutta kaikki voivat omalta osaltaan osallistua juhlaan paikasta huolimatta: lakki päästä, lippu tankoon ja porilaisten marssi. #himmetäeimuistotsaa #sotaveteraanit #veteraanit #sotiemmenaiset #sotahistoria #perinneaika #perinnetyö #kansallinenveteraanipäivä #kiitos […]

Lohjan Seudun Sotaveteraaniyhdistys 60 vuotta

Lohjalla perinteikkäässä Åsvallan seurantalossa järjestettiin Lohjan Seudun Sotaveteraaniyhdistyksen 60-vuotis juhla 14.3.2023. Varsinainen merkkipäivä oli jo kolme vuotta aiemmin 30.4.2020, mutta korona ja muut syyt siirsivät tilaisuuden järjestämistä. Sali oli täynnä juhlaväkeä. Myös puolenkymmentä kunniakansalaistamme oli päässyt mukaan juhlaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Heikkilä kertasi aluksi veteraanityön tapahtumia Lohjan seudulla viimeisen 10 vuoden aikana. Yhdistys on hoitanut […]

Suomen laivasto sodassa 1939-1945 -näyttely avautuu toukokuussa Haminassa

Suomen laivaston osuus viime sotiemme taisteluissa ja meriliikenteen suojaamisessa nostetaan esiin tulevana kesänä Haminassa. Asialla on Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani. Näyttelykausi 2022 avataan lauantaina 14. toukokuuta Reserviupseerikoulun Maneesissa merisotaseminaarilla. Se pohjustaa samana päivänä Wanhassa Veteraanissa alkavaa Suomen laivasto sodassa 1939-1945 uutta vaihtuvaa näyttelyä. Seminaarin avaa Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry:n uusi puheenjohtaja Markku […]

Veteraanien etuudet vuonna 2022

Suomen sotien 1939–1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia. Osittain niiden saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt sekä vuosien 1945–52 miinanraivaajat. Oikeus kuntoutukseen Kelan kautta ja miinanraivaajilla rintamalisään, Valtiokonttorin kautta. Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään myös […]