Veteraanien perinne on myös nuoren sukupolven käyttövoimaa

Veteraanien perinne on myös nuoren sukupolven käyttövoimaa

Nuoret oppivat perheen ja suvun välityksellä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita, ihanteita ja tulevaisuuskuvia, jotka tarjoavat heille elämänraamin. Tämä ikiaikainen sukupolvien välinen aineettoman pääoman periytymisen prosessi takaa sosiaalisen jatkumon, joka on välttämätöntä kielen, kulttuurin, tapojen ja käytäntöjen jatkumiselle ja säilymiselle.

Mikäli nuoret polvet omaksuisivat ja hyväksyisivät aiemmilta sukupolvilta saadun maailmankuvan sellaisenaan, olisi koko ihmiskunnan historia kuin saman maalin kaatamista purkista seuraavaan vuosisatojen ajan. Meitä ympäröivä sosiaalinen todellisuus olisi jähmettynyt paikalleen eikä siinä olisi lainkaan värisävyjä.

Tekninen ja taloudellinen edistys, väestömuutokset, teollistuminen ja digitalisoitumisen ovat esimerkkejä sellaisista muutosvoimista, jotka muovaavat nuorten sukupolvien tapaa nähdä ja tulkita ympäröivää todellisuutta. Nuoret tulkitsevat aiempien sukupolvien arvoja, asenteita, tapoja ja tottumuksia kohtaamassaan todellisuudessa, jolloin osa vanhasta säilyy, jotakin hylätään ja joitain asioita muokataan uuteen aikaan sopivaksi.

Tällaisen uudelleenarvioinnin on tehnyt jokainen nuori sukupolvi läpi historian ja aika ajoin käsitys hyvästä ja toivottavasta elämästä on läpikäynyt perustavanlaatuisen mullistuksen. Aiempien sukupolvien purkista seuraavaan kaatama maali on vaihdettu kokonaan eri väriin, jonka myötä tulevaisuuteen on auennut uusi näkymä ja vanha tulevaisuushorisontti sulkeutunut.

Nykyinen nuori sukupolvi elää aivan toisenlaisessa maailmassa kuin heidän vanhempansa tai isovanhempansa samassa iässä. Ei olekaan yllättävää, että nuori sulkupolvi puntaroi kriittisesti aiemmilta polvilta perimiään tietoja, taitoja, arvoja, asenteita, ihanteita ja tulevaisuuskuvia. Nuorten on luotava paljon uutta ja korvattava vanhaa, kun tulevaisuushorisontin ovat täyttäneet ilmastonmuutoksen kaltaiset jättiläismäiset uhkakuvat.

Suuria kysymyksiä ovat myös työelämässä selviäminen, sosiaalisen nousun alaspäin kääntynyt trendi, maahanmuutto sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset. Nämä haasteet ovat nuorten elämässä yhtä aidosti koettuja, henkilökohtaisia ja koskettavia kuin vaikkapa nälkä pula-ajan nuorille.

Tyhjän päällä suomalaisnuoret eivät tulevaisuuskuviaan rakenna. Aiempien polvien tapaan nuoret pitävät keskeisinä elämänraameina itsenäisyyttä, hyvinvointivaltiota, oppivelvollisuutta, talvi- ja jatkosodan perintöä, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yleistä äänioikeutta. Rohkeus, sitkeys, periksi antamattomuus ja usko vapaaseen demokratiaan ovat veteraanien esimerkin myötä juurtuneet lujaksi sidosaineeksi suomalaisten minäkuvaan. Tämä mentaaliperinne on vahvaa ylisukupolvista pääomaa, jota nuori sukupolvi hyödyntää käydessään kamppailuun ilmastomuutosta, globaalia epätasa-arvoa ja monelta suunnalta vyöryviä ääriliikkeitä vastaan.

Veteraanien henkinen perintö elääkin vahvana kaikissa niissä suomalaisissa nuorissa miehissä ja naisissa, jotka uskaltavat rohkeasti kohdata oman aikansa suuret uhat eivätkä kavahda niiden ylivoimaiselta tuntuvia voimia.

 

Mikko Salasuo

 

 

 

Kirjoittaja on talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja vastaava tutkija Nuorisotutkimusverkostossa