Veteraania ei jätetä rakennemuutoksessakaan

Veteraania ei jätetä rakennemuutoksessakaan

Veteraanikentän rakennemuutos huolettaa liittojen jäsenistöä, sillä tukityön pelätään kärsivän. Huoli on aiheeton. Riskien rinnalla muutos tarjoaa yleensä myös mahdollisuuksia.

Tunnuksen omaavia veteraaneja on KELAn ennusteen mukaan v. 2025 lopussa vielä yli tuhat ja heidän puolisoitaan ja leskiään noin kolminkertainen määrä. Perinneajan suunnittelussa onkin alusta saakka korostettu tukityötä ja sitä palvelevaa edunvalvontaa tärkeimmäksi tehtäväksi. Veteraaneista pidetään huolta niin pitkään kuin on tarve, ja tämä näkyy juhlapuheiden lisäksi käytännön toimissa.

Tammenlehvän Perinneliitto päivitti sääntönsä noin vuosi sitten. Tärkein muutos oli lisätä tukityö sääntöjen tarkoituspykälään. Tähän liittyen uudet säännöt mahdollistavat aiemmasta poiketen käytännön tukityötä tekevien alueellisten perinneorganisaatioiden jäsenyyden perinneliitossa. Kun perinneliitto muutaman vuoden kuluttua ottaa veteraanityön ohjaukseensa, on sille näin rakennettu muodolliset ja toiminnalliset mahdollisuudet tukityön jatkamiseksi.

Veteraanipiirien pohjalta on perustettu jo yhdeksän alueellista perinneyhdistystä. Arviolta kaikki suunnitteilla olevat perinneyhdistykset ovat operatiivisia vuoden 2024 alkupuoleen mennessä. Perinneyhdistykset ja niiden paikalliset perinnetoimikunnat jatkavat veteraanipiirien ja –yhdistysten toteuttamaa käytännön tukityötä. Useimmilla alueilla työtä jatkavat samat tutut henkilöt, joten tukityön jatkuvuus on taattu.

Niin sanotun Veteraanilain myötä valtion tuet kotiin vietiin palveluihin jatkuvat katkeamattomina. Samoin veteraaneja tukevien säätiöiden avustus näyttää jatkuvan suhteessa avustusten saajien määrään entisellä hyvällä tasollaan. Lisäksi Veteraanivastuun varainkeruu jatkuu, ja koronarajoitteiden hellittäessä kerätään tukea jälleen Puolustusvoimien tuella.

Veteraanikenttä on siis sisäisesti valmistautumassa perinneaikaan tukityö edellä. Mahdollinen riski tukityön takkuamiselle nähdäänkin syntyvän veteraanikentän ulkopuolelle, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023.

Hyvinvointialueilla on sotien jälkeisen ajan suurin urakka järjestää uudelleen kansalaisten terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelutarpeet. Vaikka veteraanit ovatkin lakiin perustuva erityisryhmä, on vaara että yhä pienenevä joukko jää suurempien muutosten jalkoihin.

Tämä tiedostaen veteraaniliitot järjestävät kevättalven aikana yhdessä Valtiokonttorin kanssa informaatiotilaisuudet hyvinvointialueiden muutosjohtajille sekä muille veteraanipalveluista vastaaville henkilöille ja tahoille. Tätäkin tärkeämpää on pitää alueilla ja paikallisesti yhteyttä omiin verkostoihin muistuttamalla aivan perusasioista, kuten seuraavan vuoden veteraanitukien hausta Valtionkonttorilta.

Tukityön jatkuvuudesta ei siis tarvitse olla kovinkaan huolissaan. Meidän veteraanityötä tekevien on kuitenkin oltava hereillä ja tuettava kuntia sekä hyvinvointialueita lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa.

 

Sakari Martimo

 

 

 

Kirjoittaja on Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja