Eduskuntaryhmien yhteinen kannanotto: rintamaveteraanien kotipalveluihin iso parannus lakimuutoksella

Eduskuntaryhmien yhteinen kannanotto: rintamaveteraanien kotipalveluihin iso parannus lakimuutoksella

Jo muutaman vuoden ajan veteraanijärjestöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä edunvalvonnan saralla. Ykköstavoitteena on ollut saada aikaan laki, joka takaisi kaikille sotaveteraaneille tasa-arvoisesti samat koti- ja avopalvelut, jotka sotainvalideille on sotavammalain nojalla jo vuosikymmenten ajan turvattu.

Veteraanijärjestöt tekivät asiasta lakialoitteen, joka ei kuitenkaan edennyt. Tämän vuoden ensimmäisessä Sotaveteraani-lehdessä ilmestyneessä haastattelussaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ei vaikuttanut kovinkaan toiveikkaalta sen suhteen, että näin olisi tapahtumassa vastaisuudessakaan. Juuri päättynyt valtion ensi vuoden talousarvion raamit asettava budjettiriihi toi kuitenkin asiaan tervetulleen muutoksen.

Eduskuntaryhmät ovat kuluneen vuoden aikana neuvotelleet merkittävästä parannuksesta sotiemme veteraanien palveluihin. Nyt on aikaansaatu ratkaisu, jolla rintamaveteraanit saatetaan yhdenvertaiseen asemaan, ja he pääsevät samojen palveluiden piiriin kuin sotainvaliditkin. Lakimuutos on nyt mukana hallituksen budjettiriihen esityksissä.

– Eduskuntaryhmät haluavat näin osaltaan huomioida sotiemme veteraaneja, maamme kunniakansalaisia, eduskuntaryhmien puheenjohtajat toteavat.

– Rintamaveteraaneille mahdollistetaan uuden lainsäädännön kautta samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille. Päätös varmistaa palveluiden yhdenvertaisuuden kotipaikasta ja sotakohtalosta riippumatta.

Rintamaveteraaneilla on oikeus palveluihin ja kunnilla on oikeus laskuttaa kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta. Asialle perustetaan uusi arviomäärärahamomentti.

Lakimuutos astuu voimaan 1.11.2019.

Tämä edellyttää uudelle arviomäärämomentille seuraavanlaista rahoitusta:

[br]

vuodelle 2019 20 miljoonaa euroa

vuodelle 2020 69,6 miljoonaa euroa

vuodelle 2021 51,6 miljoonaa euroa

vuodelle 2022 37 miljoonaa euroa

[br]

Veteraaniasia on viime vuosina ollut eduskunnassa perinteisesti asia, joka on yhdistänyt puheenvuoroja yli puoluerajojen. Näin oli tälläkin kertaa. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat kiittelevät yhteistyöstä ja ratkaisun saamasta laajasta tuesta.

[br]

Lisätietoja eduskuntaryhmien puheenjohtajilta:

[br]

Antti Kaikkonen, Keskustan eduskuntaryhmä

Kalle Jokinen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Antti Lindtman, SDP:n eduskuntaryhmä

Simon Elo, Sininen eduskuntaryhmä

Leena Meri, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Aino-Kaisa Pekonen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Krista Mikkonen, Vihreä eduskuntaryhmä

Thomas Blomqvist, RKP:n eduskuntaryhmä

Peter Östman, KD:n eduskuntaryhmä

[br]