Emeritusarkkipiispa Jukka Paarma Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtajaksi

Emeritusarkkipiispa Jukka Paarma Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtajaksi

Suomen sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Ylihärmässä 2.-3.6.2018 järjestetyillä XXVIII liittopäivillä emeritusarkkipiispa Jukka Paarma. Päätös oli yksimielinen. Kaksivuotiskaudelle valittu Paarma pitää erityisen tärkeänä, ettei veteraaniperinne unohtuisi veteraanisukupolven myötä.

– Perinnetyötä tehdään nimenomaan tuleville sukupolville, mutta sitä, mitä tuo perinne oikein on, pitäisi vielä kirkastaa. Lisäksi olisi löydettävä tavat, jotka puhuttelevat nuorta sukupolvea. Voiko olla, että nuoremman sukupolven korostama jatkuva kansainvälistyminen on jopa uhka isänmaallisuudelle, hän pohtii.

[br]

Sotaveteraaniliiton valtuuston uusi puheenjohtaja Jukka Paarma

[br]

Sotaveteraanilehden haastattelussa tammikuussa 2018 Paarma kertoi iloitsevansa siitä, että eläkkeelle jäätyään hänellä on ollut mahdollisuus omistaa enemmän aikaansa hänelle tärkeälle veteraaniasialle. Sotaveteraaniliiton neuvottelukunnassa hän on toiminut jo vuodesta 2011. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi hänet valittiin 2017.

Oppitunnin siitä, mitä veteraanityö käytännössä merkitsee, Paarma kertoo saaneensa jo ensimmäisessä työpaikassaan Keski-Lahden seurakunnassa.

Liiton puheenjohtajana jatkaa lehdistöneuvos Erkki Heikkinen, kukittamassa liiton 2. varapuheenjohtaja Pirkko Karjalainen

– Esimieheni seurakunnassa oli toiminut sodassa upseerina. Hän piti yhteyttä sotakavereihinsa ja oli minulle erinomainen esimerkki siitä, mitä veljeä ei jätetä käytännössä tarkoittaa. Esimies kävi katsomassa kavereitaan kun nämä sairastivat, ja antoi samalla nuorelle alaiselleen erinomaisen kuvan veteraanityöstä, hän muistelee.

Paarma seuraa tehtävässään helmikuussa menehtynyttä hallintoneuvosta ja sotaveteraania Sakari Sippolaa, jonka poismenoa kunnioitettiin liittokokouksen alussa hiljaisella hetkellä.

Liiton puheenjohtajana jatkaa Erkki Heikkinen, joka tuli liittokokouksen niin ikään yksimielisellä päätöksellä valituksi uudelle kaksivuotiskaudelle.

Heikkinen kiitti kunniasta ja muistutti, että sotaveteraanijärjestöjen edunvalvontatyö jatkuu yhä.

-Olemme selvästi edunvalvontaorganisaatio ja sellaisena tulemme pysymäänkin. Tärkein tavoitteemme on nyt, että eduskunta päättää pikaisesti lain, jolla kaikille sotien 1939-45 tunnuksen omaaville veteraaneille toteutetaan 2019 alkaen samat kotipalvelut kuin sotainvalideille sotavammalain nojalla jo nyt korvataan.

Sunnuntaina liittopäivät jatkuivat liittojuhlan merkeissä. Juhlapuheen piti entinen pääministeri Esko Aho, joka pohti puheessaan mm. niitä tekijöitä, joita Suomi saa kiittää menestystarinastaan; ”Talvisodan ihmeestä”. Koko puheen löydät täältä.

[br]