Operaatio Loppusota oli menestys – Ritarikuntien kanslian ja veteraaniliittojen yhteisponnistus tavoitti 3000 veteraania

Operaatio Loppusota oli menestys – Ritarikuntien kanslian ja veteraaniliittojen yhteisponnistus tavoitti 3000 veteraania

Tämän vuoden Kansallisena veteraanipäivänä kaikille lopuillekin veteraaneille, jotka eivät sotien muistomitalien lisäksi olleet saaneet mitään valtiollista huomionosoitusta, myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 lk mitali. Kaikkiaan mitaleja on vuodesta 1987 myönnetty yli 10 000 veteraanille, joista 3121 jaettiin tänä vuonna.  

Ritarikuntien kanslia ja veteraaniliitot sopivat keväällä järjestelystä, jolla veteraaniliitot ottivat hoitaakseen kunniamerkkien jakamisen niillä palkituille veteraaneille.  

”Operaatio Loppusodan” nimellä kulkenut projekti oli menestys, kiittelevät veteraaniliitot nyt. 

[br]

[br]

– Suunnitelman mukaan kunniamerkit jaettiin paikallisissa tilaisuuksissa Kansallisen veteraanipäivän yhteydessä 27.4.2019. Käytännössä jako kesti paikallisista oloista riippuen syksyyn 2019. Ruotsissa jako päättyy itsenäisyyspäivänä 2019. Lopullinen merkkien jakomäärä tarkentuu siis myöhemmin, mutta se asettuu noin 3000 kunniamerkin tasolle. Onnistumisprosentti on siis varsin korkea, kertoo Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo

– Pääosin jakotapahtumat koettiin erittäin positiivisesti ja veteraaneja kunnioittavina tapahtumina ja asia sai ansaittua näkyvyyttä myös mediassa. Projektin myötä saatiin myös luotua yhteys sellaisiin veteraaneihin, joihin esimerkiksi muuton myötä oli menetetty kontakti, tai jotka eivät olleet koskaan liittyneet minkään veteraanijärjestön jäseneksi, hän paljastaa. 

Muun muassa Oulussa saatiin projektin myötä sotaveteraaniyhdistykseen yli 20 uutta veteraanijäsentä.  

Martimon mukaan syyt siihen, miksi ihan koko tavoitteeseen ei päästy, vaihtelevat.

– Osa veteraaneista ehti nukkua pois ennen jakotapahtumaa ja osa oli liian heikossa kunnossa vastaanottamaan kunniamerkin. Nämä tapaukset sovittiin aina omaisten tai hoivahenkilöstön kanssa. Joitakin veteraaneja ei tavoitettu heidän osoitteistaan ja muutama kieltäytyi vastaanottamasta merkkiä.

Martimo kertoo veteraaniliittojen kenttäorganisaation onnistuneen tehtävässään erinomaisesti, mutta kiittelee myös Ritarikuntien kanslian ansiokasta valmistelutyötä. 

– Tästä todistaa mm. vain muutaman yksittäisen veteraanin jääminen jakolistan ulkopuolelle ja näiden virheiden välitön korjaus.

[br]