Puheenjohtaja Erkki Heikkisen puhe 11.3.2017

Puheenjohtaja Erkki Heikkisen puhe 11.3.2017

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen

51. Sotaveteraaniviikon avaus

11.3. 2017 Eurassa

 

Kunnioitetut sotaveteraanit, naiset ja miehet, ministeri Petteri Orpo, hyvä juhlayleisö!

 

Suomen Sotaveteraaniliiton edeltäjäyhteisö Rintamamiesten asuntoliitto perustettiin 1957.

 

Silloin ajankohtainen asia oli asuntokysymys, varsinkin sodassa olleille poikamiehille. Toimeentulo, terveys, huoltotyö, vertaistuki ja eläkkeet ovat aina olleet edunvalvontamme ydintä.

 

Tänään painopisteinä ovat veteraanien kotipalvelut ja kuntoutus.

 

Keskeinen tavoitteemme on, että nyt isänmaamme juhlavuonna valmistellaan lakiesitys, jolla kaikille sotien 1939- 1945 tunnuksen omaaville veteraaneille toteutetaan 1.1.2019 alkaen samanlaiset kotipalvelut kuin mitä sotainvalideille sotilasvammalain nojalla jo nyt korvataan.

Joukossamme on vielä noin 17.000 sotaveteraania, heidän keski-ikänsä on yli 92 vuotta. Miehet taistelivat rintarinnan eikä veljeä ei jätetty.

 

Nyt tämä periaate tarkoittaa sitä, että kaikille sodan käyneille tarjotaan samat yhteiskunnan edut. Valtio lähetti miehet sotaan. Valtion pitää hoitaa tämäkin elämävaihe.

 

Veteraanien korkean iän vuoksi kotipalveluja ja kuntoutusta ei voi määrärahasyillä siirtää. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat sopivat marraskuussa, että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön lisätään kirjaus, jolla varmistetaan veteraanikuntoutuksen määrärahojen riittävyys.

 

” Jos vuoden 2017 aikana seurantatiedot osoittavat veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ja kuntoutukseen varattujen määrärahojen riittämättömyyden, eduskunta on itsenäisyyden juhlavuonna valmis tarpeelliseen lisäbudjetointiin. ”

 

Tähän luotamme, kun ministeri Petteri Orpo on täällä paikan päällä.

 

Liittoa perustettaessa 60 vuotta sitten sotaveteraaneja oli runsaasti yhteiskuntamme kaikilla tasoilla. Eduskunnassa, hallituksessa, kunnissa, opetus- ja terveyshallinnossa sekä yrityksissä ja mediassa.

Veteraanien tarpeet tunnettiin hyvin ja he osasivat itse edistää asioitaan.

On hyvä muistaa, että suurimmat sodassa olleet ikäluokat täyttivät 50 vuotta vasta 1970-luvun puolessa välissä.

 

Sodan käyneet miehet ja naiset vastasivat jälleenrakennuksesta ja sotakorvauksista. Perustivat perheet ja kasvattivat suuret ikäluokat.

 

Nyt tilanne on toinen. Sotaveteraanit eivät itse pysty enää puhumaan puolestaan ja ajamaan etujaan. Edunvalvonta on siirtynyt meille nuoremmille, veteraanien tyttärille ja pojille.

 

On korvaamattoman tärkeää, että järjestömme eri tasoilla toimii noin 30.000 kannattajajäsentä. Sillä verkostolla me pystymme pitämään sotaveteraanien tarpeet esillä nyt kunnallisvaalien alla.

 

Huhtikuussa valittavat valtuustot ja tulevat maakuntavaltuustot tekevät vanhusväestöä koskevat päätökset. Esitämme voimakkaan vetoomuksen, että sotaveteraanien kuntoutus ja palvelut säilytetään veteraanin lähellä kotikunnassa. Siellä hänen asiansa tunnetaan parhaiten.

 

Hyvät isänmaan ystävät!

 

Sotaveteraaniviikko järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen itsenäisyyden 50-juhlavuonna 1967, siis 51 vuotta sitten.

 

Viikon ajoittaminen lähelle Talvisodan päättymispäivää 13. maaliskuuta on tietoinen valinta. Liitto haluaa korostaa Talvisodan aikaisen yksimielisyyden ja yhteisvastuun merkitystä. Samalla haluamme suunnata yhteiskunnan ja median huomioita sotaveteraanien tarpeisiin ja toiveisiin.

 

Jäsenmäärältään suurimpana veteraanijärjestönä Sotaveteraaniliitto järjestää Sotaveteraaniviikon ja kunnioittaa sillä kaikkia sodalla olleita miehiä ja naisia. Nuoria ja ikäihmisiä unohtamatta. Sota vaati uhrinsa koko kansaltamme.

 

Tämä juhla on samalla Euran Sotaveteraaniyhdistyksen 50-vuotisjuhla. Saanen kutsua yhdistyksen puheenjohtajan vastaanottamaan liittomme onnittelukirjan.

 

Julistan 51. Sotaveteraaniviikon avatuksi, viikon päätösjuhla järjestetään Hartolassa 19. maaliskuuta.

 

Veteraania ei jätetä!