Puheenjohtaja Erkki Heikkisen puhe 19.3.2017

Puheenjohtaja Erkki Heikkisen puhe 19.3.2017

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen

51. Sotaveteraaniviikon päätösjuhla 19.3.2017

Hartolan Sotaveteraanit ry 50 vuotta

Naisjaoston 45-vuotisjuhla

 

Kunnioitetut sotaveteraanit, naiset ja miehet,

ministeri Jussi Niinistö, hyvä juhlayleisö!

 

Suomen Sotaveteraaniliiton edeltäjäyhteisö Rintamamiesten asuntoliitto perustettiin 1957.

 

Silloin ajankohtainen asia oli asuntokysymys, varsinkin sodassa olleille poikamiehille. Toimeentulo, terveys, huoltotyö, vertaistuki ja eläkeet ovat aina olleet edunvalvontamme ydintä.

 

Tänään painopisteinä ovat veteraanien kotipalvelut ja kuntoutus.

 

 

Keskeinen tavoitteemme on, että nyt isänmaamme juhlavuonna valmistellaan lakiesitys, jolla kaikille sotien 1939- 1945 tunnuksen omaaville veteraaneille toteutetaan 1.1.2019 alkaen samanlaiset kotipalvelut kuin mitä sotainvalideille sotilasvammalain nojalla jo nyt korvataan.

 

Joukossamme on vielä noin 17.000 sotaveteraania, heidän keski-ikänsä on yli 92 vuotta. Miehet taistelivat rintarinnan eikä veljeä ei jätetty.

 

Nyt tämä periaate tarkoittaa sitä, että kaikille sodan käyneille tarjotaan samat yhteiskunnan edut. Valtio lähetti miehet sotaan. Valtion pitää hoitaa tämäkin elämävaihe.

 

Veteraanien korkean iän vuoksi kotipalveluja ja kuntotusta ei voi määrärahasyillä siirtää. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat sopivat marraskuussa, että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön lisätään kirjaus, jolla varmistetaan veteraanikuntoutuksen määrärahojen riittävyys.

 

” Jos vuoden 2017 aikana seurantatiedot osoittavat veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ja kuntoutukseen varattujen määrärahojen riittämättömyyden, eduskunta on itsenäisyyden juhlavuonna valmis tarpeelliseen lisäbudjetointiin. ”

 

Liittoa perustettaessa 60 vuotta sitten sotaveteraaneja oli runsaasti yhteiskunnassamme kaikkialla. Eduskunnassa, hallituksessa, kunnissa, opetus- ja terveyshallinnossa sekä yrityksissä ja mediassa.

 

On hyvä muistaa, että suurimmat sodassa olleet ikäluokat täyttivät 50 vuotta vasta 1970- luvun puolessa välissä. He osasivat silloin itse edistää asioitaan.

 

Sodan käyneet miehet ja naiset vastasivat myös jälleenrakennuksesta ja sotakorvauksista. Perustivat perheet ja kasvattivat suuret ikäluokat.

 

Nyt tilanne on toinen. Sotaveteraanit eivät itse pysty enää puhumaan puolestaan ja ajamaan etujaan. Edunvalvota on siirtynyt meille nuoremmille, veteraanien tyttärille ja pojille.

 

On korvaamattoman tärkeää, että järjestömme eri tasoilla toimii noin 30.000 kannattajajäsentä. Tällä verkostolla me pystymme pitämään sotaveteraanien tarpeet esillä nyt kunnallisvaalien alla.

 

Pian valittavat valtuustot ja tulevat maakuntavaltuustot tekevät  vanhusväestöä koskevat päätökset.

 

Esitämme voimakkaan vetoomuksen, että sotaveteraanien tuki- ja hoiva-asiat säilytetään veteraanin lähellä kotikunnassa. Siellä hänen asiansa tunnetaan parhaiten.

 

Hyvät isänmaan ystävät!

 

Sotaveteraaniviikko järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen itsenäisyyden 50-juhlavuonna 1967, siis 51 vuotta sitten.

 

Viikon ajoittaminen lähelle Talvisodan päättymispäivää 13. maaliskuuta on tietoinen valinta. Liitto haluaa korostaa Talvisodan aikaisen yksimielisyyden ja yhteisvastuun merkitystä. Samalla haluamme suunnata yhteiskunnan ja median huomioita sotaveteraanien tarpeisiin ja toiveisiin.

 

Jäsenmäärältään suurimpana veteraanijärjestönä Sotaveteraaniliitto järjestää Sotaveteraaniviikkon ja kunnioitaa sillä kaikkia sodalla olleita miehiä ja naisia. Nuoria ja ikäihmisiä unohtamatta. Sota vaati uhrinsa koko kansaltamme.

 

Tämä juhla on samalla Hartolan Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhla ja Naisjaoston 45-vuotisjuhla.

 

Onnittelen ja kiitän teitä jokaista suuriarvoisesta työstänne niin sodan kuin rauhankin töissä. Saanen kutsua puheenjohtajat vastaanottamaan liittomme onnittelukirjan.

 

 

Hyvät kuulijat!

 

Sotaveteraaniviikkoa on vietetty monin muodoin eri puolilla maatamme ja sotaveteraaniasia on ollut runsaasti esillä.

 

Kiitän meidän kaikkien puolesta tämän hienon juhlan järjestäjia ja esiityjiä, erityisesti ministeri Jussi Niinistöä.

 

Julistan 51. Sotaveteraaniviikon päättyneeksi.

 

Turvallista kotimatkaa!