Punnuslaisesta kaivosta 2018 löytyneiden sankarivainajien henkilöllisyys on varmistettu – tässä he ovat!

Punnuslaisesta kaivosta 2018 löytyneiden sankarivainajien henkilöllisyys on varmistettu – tässä he ovat!

Muolaan Punnuksen kylässä kansakoulunmäellä Talvisodan aikaan helmikuun puolessavälissä käydyissä taisteluissa jäi kentälle runsas määrä kaatuneita suomalaissotilaita. Jatkosodan aikana, suomalaisten vallattua Muolaan takaisin, alkoi heidän etsintänsä heidän kotimultiin toimittamisekseen. Pelkästään 15.2. tiedettiin paikallisen kansakoulun alueella kaatuneen 31 sotilasta.

Heidän hautojaan ei kuitenkaan löydetty mistään.

[br]

Punnuksen kylää ennen sotia

[br]

Jo tuolloin heräsivät epäilykset koulun kaivosta, joka näytti olevan maalla täytetty. Kun Jarkko Väänänen, yksi silloin kentälle jääneiden poikien sukulaisista lähti selvittämään legendaa keväällä 2017, oli vastassa pettymys: paikalta ei löytynyt enää edes kaivoa.

Haave ei kuitenkaan kuollut.

[br]

Joulukuussa 2018 kaivosta tehtyjä löytöjä (kuva Jarkko Väänäsen videolta)

[br]

Seuraavana vuonna arvoitukseen tarttui Punnuksen alueelle etsintäluvan saanut, kentälle jääneitä vainajia etsivä pietarilainen Karjalan Valli-etsintäryhmä.

Kävi ilmi, että alueelta löytynyt painauma olikin vanhan kaivon jäänteet. Sen hirsikehikon löydyttyä alkoi kova työ ja vasta neljän metrin syvyydestä vastaan tulivat ensimmäiset luut. Legenda olikin totta.

15.12.2018 tehdyissä etsinnöissä etsinnöissä löytyneet tuntolevyt (kuva: Karjalan Valli)

Ensimmäisellä etsintäkerralla löydettiin kolmen kaatuneen jäänteet tuntolevyineen, keväällä jatkuneissa etsinnöissä kolme lisää, jotka tuntolevyn puuttumisesta johtuen olivat haasteellisempia: olihan Punnuksen alueen taisteluissa 15.-16.2.1940  kentälle jäänyt arviolta 80 suomalaissotilasta.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen toimesta kentälle jääneiden tunnistamiseksi tehtiin tavanomaista laajempi ja perusteellinen tutkimus. Tuntolevytietojen ja sotahistoriallisten tapahtumatietojen perusteella pyydettiin omaisilta dna-tunnistusta varten yhteensä 21 vertailunäytettä, joita verrattiin kaatuneiden jäänteistä otettuihin näytteisiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeusgenetiikan laboratorion tutkimuksissa on nyt kyetty vahvistamaan sekä tuntolevyn haltijoiden että kolmen muun kentälle jääneen henkilöllisyys.

Viimeinen tunnistus kirjattiin tehdyksi eilen, Kansallisena veteraanipäivänä. Kaikki kuusi sankarivainajaa voidaan nyt saattaa kotiseurakuntiensa sankarihautausmaihin.

[br]

Nyt tunnistetut vainajat tuotiin Suomeen syksyllä 2019

[br]

– Vaikka osa omaisilta saaduista vertailunäytteistä päätyi negatiiviseen lopputulokseen, oli kaikkien vertailututkimusten tekeminen tarpeellista ja eettisesti perusteltua. Jokainen niistä olisi yhtä hyvin voinut päätyä tunnistamiseen, muistuttaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen.

[br]

Pertti Suominen on rajantakaisilla taistelupaikoilla tehtäviä etsintöjä Suomen päässä koordinoivan Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja

[br]

Tunnistetuiksi tulivat seuraavat Punnuksessa kaatuneet Talvisodan sankarivainajat:

  • Alikersantti Aalto Tapio, 4./JR 5, kotipaikka Iitti
  • Sotamies Haaparanta Paavo, 4./JR 5, kotipaikka Iitti
  • Sotamies Hautamäki Aate, 4./JR 5, kotipaikka Iitti (sankarihauta Nivalassa)
  • Sotamies Hautamäki Jaakko, 4./JR 5, kotipaikka Iitti
  • Sotamies Joukainen Pertti, JR 5, kotipaikka Vehkalahti
  • Sotamies Savonen Artturi, 4./JR 5, kotipaikka Iitti

[br]

Nyt tunnistetut sankarivainajat

[br]

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys toimittaa tunnistettujen arkut kevään aikana kaatuneiden kotipaikkakunnille, missä omaiset ja seurakunnat erikseen sopivat hautausjärjestelyistä.

[br]

Videotaltionti kaivon etsinnöistä löytyy Jarkko Väänäsen Youtube-kanavalta.

[br]