Sotaveteraaneja keskuudessamme yhä liki 8000 – katso, mikä on oman kuntasi tilanne

Sotaveteraaneja keskuudessamme yhä liki 8000 – katso, mikä on oman kuntasi tilanne

Kelan tilasto rintamalisän saajista osoittaa, että tämän vuoden alussa veteraaneja oli keskuudessamme 7836. Vuosi sitten määrä oli 10 326, vielä kymmenen vuotta sitten määrä oli yli viisinkertainen.

31.12.2019 tilanteen mukaan laskettu tilasto elää koko ajan ja määrä on luonnollisesti jo nyt vanhentunut. Tälle on karu selitys: alati kiihtyvä luontainen poistuma. Vuodessa määrä vähenee noin 2500 veteraanilla, mikä tarkoittaa noin seitsemää veteraania per päivä.

– Veteraaniliittojen huolto- ja tukityötä riittää vielä vuosiksi eteenpäin, viimeiseen veteraaniin saakka. Väestöennusteen mukaan tämänhetkinen arvio on, että viimeinen veteraani tulee kuolemaan vuonna 2036. Lisäksi huolto- ja tukityömme ulottuu myös veteraanien puolisoihin ja leskiin, Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo muistuttaa.

Taloudellisesti puolisoiden ja leskien tilanne onkin monesti haavoittuvin, huomauttaa Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

– Monen toimeentulo on pelkän takuueläkkeen (834,52 e/kk) varassa. Monen veteraanin kohdalla he ovat kuitenkin olleet se ainoa jälkihoito ja vertaistuki, joka veteraanilla sotaa seuranneina vuosina oli ja he ovat käyneet sotaa veteraaninsa rinnalla ihan näihin vuosiin saakka.

[br]

[br]

Enemmistö veteraaneista naisia

Tänä vuonna ollaan tilastoissa historiallisessa tilanteessa.

– Enemmistö elossa olevista sotiemme veteraaneista on nyt naisia. Miehiä veteraaneista on 3852, naisten osuus on 3984. Syy tähän on siinä, että naisveteraanit ovat keski-iältään jonkin verran miespuolisia veteraaneja nuorempia ja elävät tilastollisesti pidempään, Karhu vahvistaa.

[br]

[br]

Naisten rooli sotavuosina oli rintamallakin paljon merkittävämpi, kuin tähän saakka on ymmärrettykään, Martimo paljastaa.

– Naisille myönnettyjä rintamapalvelutunnuksia on myönnetty mm. lottina, sotilaskotisisarina, ilmatorjunta- ja evakuointitehtävissä sotien aikana toimineille naisille.

Veteraanien keski-ikä on miesten kohdalla jo 94,9 vuotta, naisilla 90. Nuorimmat veteraaneista ovat 85-vuotiaita, vanhin on puolestaan peräti 108. 100 vuoden ylittäneitä on veteraaneissa kaikkiaan 319 ja tänä vuonna rajapyykin tulee ylittämään 259 kunniakansalaista.

[br]

[br]

Oman kuntasi veteraanien määrän pääset tarkistamaan tästä. Esimerkiksi viime vuodesta poiketen ei enää ole saatavissa tarkkaa tilastoa veteraanien määrästä kaikkialla Suomesta, sillä kunnat, joissa on neljä tai vähemmän veteraania, eivät nouse tilastoon yksilösuojalain vuoksi.