Sotaveteraani ja minä- opetuspaketti julki

Sotaveteraani ja minä- opetuspaketti julki

Kirjat pääsivät heti ahkeraan käyttöön

Yhteistyössä Sotaveteraaniliiton kanssa toteutettu Sotaveteraani ja minä- opetuspaketti julkistettiin 4.12.2017 Itä-Helsingin musiikkiopistolla. Kirjan työryhmän sekä Sotaveteraaniliiton edustajien lisäksi paikalla oli myös arvovieraita: tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan paitsi muutama sotiemme veteraani, myös tasavallan presidentti.

Pakettiin pääsivät vieraiden lisäksi heti tuoreeltaan tutustumaan myös Porolahden peruskoulun oppilaat ja aihe herättikin vilkasta keskustelua.

Ainutlaatuinen hanke

Nyt julkistettu ”Sotaveteraani ja minä” on ensimmäinen sotaveteraaniperinteestä laadittu perusopetuksen kokonaisuus. Käytännön toteutuksesta on vastannut Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen ”Sotaveteraani ja minä”  on suunnattu ala- ja yläkoulun oppilaille ja niin Sotaveteraaniliitto kuin paketin tekijät toivovat sen pääsevän käyttöön mahdollisimman laajalti.

Myöhemmin opetuspaketista on tulossa myös verkkoversio.

Sotaveteraaniliitto pitää opetuspakettia tarpeellisena ja hyödyllisenä työkaluna veteraaniperinteen ylläpitämisessä ja siirtämisessä uusille sukupolville.

– Nyt peruskoulua käyvät ovat iältään niin nuoria, ettei monellakaan ole enää elossa olevia, sodan itse kokeneita isovanhempia tai isoisovanhempia, jotka näistä asioista osaisivat kertoa, Sotaveteraaniliiton tiedottaja Ariela Säkkinen muistuttaa.

[br]

Tasavallan presidentti kunnioitti julkistustilaisuutta läsnäolollaan

[br]

Havainnollistavaa ja haastavaa

Oppilaiden käyttöön tuleva 58-sivuinen työkirja on sisällöltään varsin monipuolinen: osansa saavat niin veteraaneille myönnetyt kunniamerkit, Lotta Svärdin ja suojeluskuntien kaltaiset järjestöt, sodissa käytetty kalusto kuin Suomen alueluovutukset. Paketti tekee veteraaniperinnettä tutuksi kuvien, tekstien, laulujen ja  osallistavien tehtävien avulla: kirjasta löytyy jopa karjalanpiirakoiden resepti!

Juuri siinä, miten ajallisesti ja käsitteellisesti kaukaisesta sota-ajasta tehdään helposti lähestyttävää ja konkreettista, piileekin Säkkisen mukaan opetuspaketin vahvuus.

– Esimerkiksi sodanaikainen puute sekä sotalasten ja evakkojen historia tuodaan ihan eri lailla ymmärrettäväksi, kun se kerrotaan nimenomaan samanikäisen lapsen näkökulmasta. Tällaiset tehokeinot haastavat ajattelemaan asiaa siltä kannalta, mihin jokainen ihminen voi samaistua: omakohtaisesti. Entä jos näin kävisi minulle? Teos muistuttaa, että sota vaikutti ihan kaikkien elämään, Säkkinen kiittelee.

[br]

Helsinkiläisveteraani Antti Henttonen tutustuu opetuspakettiin