Sotaveteraaniliitolta sähköinen opetuspaketti veteraanien tukityöstä

Sotaveteraaniliitolta sähköinen opetuspaketti veteraanien tukityöstä

Idea veteraaneja koskevaan lainsäädäntöön sekä sen heille oikeuttamiin palveluihin ja etuuksiin perehdyttävästä kokonaisuudesta syntyi vuonna 2019 päättyneen lakimuutoskoulutuskiertueen päättyessä. Yli 20 koulutustilaisuutta ympäri Suomen käsittäneellä kiertueella koulutettiin niin veteraaniliittojen kenttäväkeä kuin kuntien vastuuhenkilöitä marraskuussa 2019 voimaan astuneesta lakimuutoksesta, jolla kaikista veteraanien kotona asumista tukevat palvelut saatiin maksuttomaksi.

[br]

Sakari Martimo ja Leena Seppälä Vaasan koulutustapahtumassa 2019

[br]

Koulutuksella haluttiin varmistaa, että lakimuutoksen sisältö tunnetaan ja että se myös osataan ottaa käyttöön, Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä kertoo.

– Rupeaman jälkeen kokoonnuimme yhdessä pohtimaan kiertueen onnistumista ja kartoittamaan jatkotoimenpiteitä lakikoulutuksessa nousseisiin asioihin. Sieltä nousi esille heikkoja kohtia veteraanien asioista, kuten tunnuksista, etuuksista, liittojen avustuksista ja lainsäädännöstä.

Hän uskookin opetuspaketin toimivana hyvänä johdantona kenelle tahansa veteraanikentässä vapaaehtoisena toimimisesta kiinnostuneelle. Vieraillessaan vanhustyötä opettavissa oppilaitoksissa hän sai huomata, että tarvetta koulutuspakettiin oli myös siellä.

– Gerontologian opiskelijoiden parissa tuli esille, miten vähäistä heidän tietämyksensä aiheesta on. Moni ei esimerkiksi tiennyt veteraanien olevan oma, lailla turvattu erityisryhmänsä. Kaikki eivät edes tienneet, että veteraaneja ylipäätään on, hän yllättää.

Kyseessä ovat kuitenkin nimenomaan veteraanväestönkin kanssa pian työskentelevät vanhustyön ammattilaiset.

Opetuspakettia valmisteltiin Sotaveteraaniliitossa niin muita liittoja kuin Valtiokonttoria konsultoiden ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä.

– Kokonaisuus on laadukas: se on ammattimainen, ajantasainen ja informatiivinen. Se antaa oppijalle tarvittavat perustaidot veteraanien hyväksi tehtävästä tukityöstä ja ohjaa tarvittaessa myös eteenpäin aiheeseen liittyvän lisätiedon pariin, summaa Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo.

Opintopaketin läpikäytyään oppija tietää, ketkä Suomessa lasketaan veteraaneiksi, millaisiin Kelan etuuksiin se oikeuttaa, mitä kaikkea kuntien veteraaneillensa kotiin tuomiin palveluihin kuuluu ja minkä perusteella näitä veteraanille tarjotaan. Lisäksi sen aikana tulevat tutuksi veteraaniliittojen kautta haettavissa olevat avustukset, samoin kuin se, mihin niitä on mahdollista myöntää ja minkä tahojen lahjoitukset avustustoiminnan mahdollistavat. Oppija haastetaan myös miettimään veteraanisukupolven merkitystä hänelle itselleen.

Juuri valmistunut paketti  jaettiin tällä viikolla veteraanipiireihin sekä niiden sosiaalineuvojille, veteraaniliittojen yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan jäsenille, liittojen toiminnanjohtajille sekä Valtiokonttorin isännöimän sotaveteraaniasiain SOVE-yhteistyöryhmän jäsenille.

[br]

Opetuspaketti on tarkoitettu hyödynnettäväksi mm. vanhustyön tulevia ammattilaisia kouluttavissa AMK-ohjelmissa

[br]

PS. Kuinka monta veteraania Suomessa on nyt? Kumpia on enemmän – miehiä vai naisia? Minkä ikäisiä ovat vanhimmat? Entä nuorimmat? Kuinka pitkään veteraaneja vielä keskuudessamme on? Mm. näihin löydät vastaukset tästä vähän aikaa sitten julkaistusta jutustamme!