Veteraaniliittojen edunvalvontatyö tuotti taas tuloksia: rintamalisään huomattava korotus

Veteraaniliittojen edunvalvontatyö tuotti taas tuloksia: rintamalisään huomattava korotus

Eduskuntaryhmät ilmoittivat perjantaina 15.11. sopineensa yhteisesti, että sotaveteraaneille maksettavaa rintamalisää korotetaan nykyisestä 50.19 eurosta 125 euroon.

Veteraniliittojen valtuuskunta oli tehnyt esityksen rintamalisän korottamisesta 200 euroon. Kyseessä on suurin korotus, mitä rintamalisään on koskaan tehty.

Rintamalisää maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraaneille myönnetyistä tunnuksista sekä henkilölle, jolle sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen vuosina 1945–1952.

Rintamalisä on veroton etuus.

[br]

Veteraaniliittojen Valtuuskunnan edustajat yhteiskuvassa eduskuntaryhmien edustajien kanssa. Vasemmalta Markku Honkasalo (SIVL), Seppo Savolainen (SIVL), Antti Simola (RVL), Erkki Heikkinen (SVL), Sari Tanus (kd), Marja-Liisa Taipale (SIVL), Antti Kurvinen (kesk), Antti Lindtman (sd), Matti Louekoski (RVL), Jukka Kopra, (kok), Jani Mäkelä (ps) Juho Kautto (vas) sekä Kimmo Kiljunen (sd).

[br]

Lisäksi eduskuntaryhmät esittävät parannusta vaikeasti vammautuneiden sotainvalidien aviopuolisoiden kuntoutusoikeuteen. Kuntoutustuoikeuden edellyttämä haitta-aste aiotaan laskea 50 prosentista 30 prosenttiin, eli samaan, jota sotainvalidien leskiin tällä hetkellä sovelletaan.

Hallitus on sitoutunut huomioimaan muutoksen kustannusvaikutukset, kun valtion ensi vuoden budjetille tulee täydentävä esitys. Eduskuntaryhmät ovat puolestaan sitoutuneet siihen, että korotuksen edellyttämät lakimuutokset viedään läpi eduskunnassa vielä tämän syksyn aikana.

Veteraaniliitot ovat tyytyväisiä tulokseen. Yhteisellä edunvalvontarintamalla saatiin aikaan myös toinen viime vuosien huomattavimmista parannuksista: marraskuun alusta voimaan astunut lakimuutos, jolla veteraanien kotona asumista tukevat palvelut saatiin vihdoin maksuttomiksi.

[br]

Edunvalvontatyö jatkuu

– Olen todella tyytyväinen, kiittelee Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

– 1.11. toteutettu rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain täydennys toi veteraaneille kunnolliset kotipalvelut. Siinä uudistuksessa uupumaan jääneitä lääkekulujen, silmälasien ja hammashoidon korvaamista veteraanit voivat nyt hoitaa rintamalisän korotuksella. Eduskuntaryhmille suuri kiitos – oikeastaan sanat eivät edes riitä, niin kiitollinen olen veteraanien puolesta!

Veteraaniliittojen edunvalvontatyö on kuitenkin kaikkea muuta kuin tehty, Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo muistuttaa uusimmassa Kenttäpostia-lehdessä.

– Tehtävämme on varmistaa rintamaveteraanien nykyisten tukien saatavuus ja toteutus, jatkaa veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensa etuuksien kehittämistä yhteistyössä muiden veteraaniliittojen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtiokonttorin kanssa, valmistautua veteraanikentän rakennemuutokseen suunnittelemalla Sotaveteraaniliiton toiminta perinneajan valmisteluille ja toteutukselle ja jatkaa veteraanikentän järjestöjen yhteistoiminnan kehittämistä.