Veteraaniliittojen toiminnanjohtajien usko uuteen lehteen on kova – Kenttäpostia-lehden valtteina ainutlaatuisuus ja asiantuntevuus 

Veteraaniliittojen toiminnanjohtajien usko uuteen lehteen on kova – Kenttäpostia-lehden valtteina ainutlaatuisuus ja asiantuntevuus 

Juuri ilmestyneen Kenttäpostia-lehden ensimmäistä numeroa on suunniteltu yli vuoden ja työstetty kokopäivätoimisesti kuukausia, mutta sen pohjatyö ulottuu jo liittopäiviin 2016.

– Silloin istahdimme alas Sotaveteraaniliiton viestintätoimikunnan puheenjohtajan Kari Männyn kanssa ja aloimme tosissamme puhua siitä. Vammautumattomien veteraanien järjestöjen yhteistä lehteä ja sen etuja oli toki mietitty meitä ennenkin, monien ihmisen toimesta. Mm. kustannussäästöt ja tiedon saavuttavuuden tehostaminen ovat asioita, joita pohdittiin, Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu taustoittaa syntyprosessia.

– Esimerkiksi (Rintamaveteraaniliiton) puheenjohtaja Matti Louekoski oli nostanut esiin, kuinka käytännössä samat jutut julkaistiin kahdessa lehdessä.

[br]

[br]

Nimen juuret menneessä, katse tulevassa

Uuden lehden nimeä puntaroitiin pitkään.

– Kenttäpostia-nimi tuli ensimmäistä kertaa esiin molempien liittojen edustajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden muodostamassa työryhmässä ja se tuntui heti omalta. Koska kyseessä on kuitenkin sen verran iso asia, päätettiin kysyä myös liittojen kentän ja yleisön mielipidettä. Kenttäpostia-vaihtoehto sai nimikilpailussa merkittävän suosion, Karhu kertoo.

Paitsi, että nimi sitoo lehden ja sen sisällön liittojen edustamaan väestönosaan ja tematiikan kannalta olennaiseen aikakauteen, se heijastaa Karhun mukaan myös lehden tiedotuksellista tehtävää.

– Me viestimme täältä kentälle, samoin kuin kentän työstä yleisölle. Toinen asia on se, että sotavuosina lähetettiin postia enemmän kuin koskaan muulloin ja se kosketti niin etulinjaa kuin kotirintamaakin. Tämänkin ansiosta se kantaa myös perinneaikaan.

Uuden lehden päätoimittaja, vuoden alussa Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajana aloittanut Sakari Martimo pitää lehtiuudistusta pelkästään järkevänä.

– Liittojemme edunvalvonta ja toiminta ovat tavoitteiltaan niin yhteneväisiä, että kaksi lehteä on ihan vain resurssien haaskausta.

Rannikkopuolustajaa, Merivoimien pää-äänenkannattajaa, aikaisemmin kipparoinut Martimo suhtautuu edessä olevaan odotuksen ja innostuksen sekaisin tuntein.

– Kyllä tämä haaste on, mutta sehän on vain hyvä.

[br]

Niin Sotaveteraaniliiton Sakari Martimo (vas.) kuin Rintamaveteraaniliiton Heikki Karhu ovat tyytyväisiä yhteiseen lehteen.

[br]

Tavoitteena uudet yleisöt

Karhu odottaa uuden lehden tavoittavan kokonaan uusia yleisöjä.

– Uskon uuden päätoimittajan ja uusien tekijöiden tuottavan sellaisen paketin, että se kiinnostaa uusiakin lukijaryhmiä, jolloin veteraaniasia tulee tutuksi entistä useammalle.

Uudistusta on kuitenkin tehty koko ajan jo olemassa olevaa lukijakuntaa ja sen tarpeita ajatellen. Tavoitteiden keskiössä on ollut parantaa lehden selkeyttä, rytmitystä ja luettavuutta. Sisällön suhteen Martimo kertoo suurimman muutoksen olevan joka lehdelle suunnitellussa teemassa.

Karhu paljastaa, että keskusteluissa käytiin läpi mm. lehden formaatin muuttamista nykyisestä tabloid-muodosta aikakauslehtimäiseksi. Tästä kuitenkin luovuttiin. Kustannussyitä enemmän kupissa painoi se, että kyseessä on järjestölehti, eikä nykyistä lukijakuntaa haluttu järkyttää liian rajuilla muutoksilla.

– Kaikkea ei ole tarkoituskaan pistää uusiksi, Martimo jatkaa.

– On ihan tietoinen päätös, että lehden rakenne ja sisältö seurailevat aikaisempien lehtien rakenteita ja linjoja: siitä löytyvät järjestösivut, sotahistoria- ja perinnesivut sekä edunvalvonta. Muutaman vuoden sisään alkaa lehdelläkin siirtyminen perinneaikaan, joka tulee näkymään myös painotuksissa. Muuttuvan ajan mukana mennään.

Molemmat toiminnanjohtajat uskovat lehteen ja sen relevanttiuden säilymiseen myös uuden lukijakunnan silmissä.

– Kiinnostava sisältö, asiantuntemus, hyvä toteutus ja houkutteleva ulkonäkö, Karhu listaa.

Martimo uskoo uuden lehden profiilin vain vahvistuvan tulevaisuudessa.

– Kenttäpostia on ainoa aidosti sotaveteraanien etuja ajava valtakunnallinen lehti. Perinneaikaan siirryttäessä se on todennäköisesti myös ainoa lehti, joka tulee pitämään vuosien 1939-1945 ja ne kokeneiden ihmisten perintöä elossa.

Uuden lehden pääset kokonaisuudessaan lukemaan täällä!