Veteraaniviestintää kehitetään seuraavaksi verkossa

Veteraaniviestintää kehitetään seuraavaksi verkossa

Kenttäpostia-lehden päivitetty formaatti on esitelty jo useaan kertaan. Kertauksena todettakoon, että lehteä toimitetaan uudessa aikakauslehtimuodossa (teemalehti) sekä perinteisessä tabloid-muodossa (jäsenlehti) neljä kertaa vuodessa.

Lehti on jäsenetu, joten sekä teemanumero että jäsenlehti postitetaan jäsenistölle. Tämän lisäksi teemalehti on irtonumeromyynnissä Lehtipisteen myyntipisteissä sekä Sotaveteraaniliiton verkkokaupassa.

Kun lehden päivitys oli saatu uomiinsa, suunnattiin ajatukset ja resurssit liittojen yhteisten kotisivujen, eli Perinneportaaliin kehittämiseen. Ensinnäkin portaali yhdistää nykyiset veteraaniliittojen ja Tammenlehvän Perinneliiton kotisivujen sisällöt. Liitot jatkavat omien kotisivujensa ylläpitoa tarvittavan ajan, joten samat liittojen perustiedot ja uutiset ovat luettavissa ylimenokauden ajan kahdelta sivustolta.

Tärkein kehitysaskel otetaan kuitenkin alueellisen ja paikallisen veteraaniviestinnän liittämisellä osaksi Perinneportaali-kokonaisuutta. Jokaiselle alueelliselle perinneyhdistykselle perustetaan oma sivustonsa, jota ylläpidetään perinneyhdistyksen voimin. Sivujen rakenne on kuta kuinkin sama, mutta sisältö luonnollisesti alueittain oman näköisensä.

Sivuilla on myös mm. verkkokauppapalvelu ja lukuisa määrä linkkejä veteraanigenren organisaatioihin.

Perinneportaalin päätoimittaja on Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja. Järjestelmän opetus on jo käynnistynyt tämän lehden ilmestyessä. Lähiopetus annetaan 8.3. Helsingissä, 10.3. Mikkelissä, 22.3. Oulussa ja 24.3. Tampereella veteraanipiirien ja alueellisten perinneyhdistysten toiminnanjohtajille (vast.) sekä alueiden viestintävastaaville. Opetuksesta vastaa Tammenlehvän Perinneliitto ja sen nykyisiä kotisivuja ylläpitävä ARMICreatives.

Lähiopetusten jälkeen järjestetään etätilaisuus tai tilaisuuksia tukemaan alueiden sisällöntuotantoa. Tavoite on saada järjestelmä operatiiviseen käyttöön Itsenäisyyspäivään mennessä.

Niin lehteä kuin Perinneportaalia kehitetään vakain askelin palvelemaan nykyistä ja tulevaa veteraanityötä. Molempien onnistuminen riippuu kuitenkin paljolti kentän aktiivisuudesta sisällön tuotannossa. Yhdessä tämäkin onnistuu, mutta pelkästään liittojen toimistojen voimin veteraaniviestintää uhkaa kuihtuminen.

Kerrottakoon vielä vinkkinä, että Sotavainajien vaalimisen muistoyhdistys päivitti äskettäin kotisivunsa. Informatiivisiin sivuihin kannattaa tutustua osoitteessa www.sotavainajat.net