Yhteyttä, huolenpitoa ja kanssaelämistä vaikka etänä – millaista on veteraanityö koronan aikaan?

Yhteyttä, huolenpitoa ja kanssaelämistä vaikka etänä – millaista on veteraanityö koronan aikaan?

Koronaviruksen vastaiset toimenpiteet ovat johtaneet koko veteraaniväestön samoin kuin suuren osan kenttäverkostostamme eristämiseen. Työ kunniakansalaistemme hyväksi ja parissa kuitenkin jatkuu.

 Nyt jo kolmatta kuukautta jatkuvat varotoimenpiteet ovat pysäyttäneet varsinaisen veteraanitoiminnan tapahtumineen, retkineen ja virkistymistilaisuuksineen. Eristyksissä olevaan yli 70-vuotiaiden väestönosaan kuuluu paitsi koko veteraaniväestö, myös suuri osa veteraanityöntekijöistä. Tämän seurauksena esimerkiksi Lahdessa ovat toiminnassa mukana olevat nuoremmat ottaneet nyt isomman vastuun.

Veteraaneja ei unohdeta nytkään, osoittaa selvitys veteraanipiireissä.

[br]

Jyväskylässä veteraaniliitot muistuvat veteraanejaan pääsiäisyllätyksellä

[br]

Yhteydessä vaikka etänä

Kaikkialta kerrotaan, että veteraanijäseniin on oltu yhteydessä tilanteen ja tarpeiden kartoittamiseksi.

– Piiristä soittoja tekevät toiminnanjohtaja sekä sosiaalisihteeri, lisäksi yhdistykset pitävät yhteyttä jäseniinsä, vahvistetaan Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiristä.

– Yhteydenpitoa jatketaan niin kauan, kuin epidemia jatkuu ja tarvetta ilmenee, vakuutetaan myös Vakka-Suomen piiristä.

– Yhteydenpidolla vahvistetaan myös veteraanien tietoisuutta, että he ovat ajatuksissamme ja sydämissämme, vaikka henkilökohtaiset tapaamiset eivät ole mahdollisia, huomautetaan Pohjois-Pohjanmaalta. 

– On selvitetty, onko tarvetta esimerkiksi kauppa-avulle ja neuvottu, mistä mihinkin saa apua. Lisäksi veteraaneille on annettu yhteystiedot hallituksen yhteyshenkilöille ja opastettu, että soittaa saa koska ja millaisella asialla tahansa, kuuluvat Lahden terveiset.

Tilanne on tarjonnut tilaisuuden aktivoida myös tukijäsenkuntaa, kuten Turun esimerkki osoittaa.

– Yhdistys lähetti jäsenkirjeen jokaiselle veteraanille, samoin lähetimme kaikille tukijäsenille sähköpostiviestin, jossa kannustimme heitä soittelemaan ja viestimään mahdollisimman monien veteraanien kanssa.

Hoivakodeissa asuviin veteraaneihin yhteydenpito on haastavampaa, mutta kirjeethän kulkevat sinnekin, muistutetaan Pohjois-Savosta.

Veteraanien määrä vaihtelee yhdistyksittäin ja piireittäin paljon. Veteraaniliittojen huolenpito ei kuitenkaan rajoitu vain veteraaneihin.

– Kotonaan asuvia veteraaneja on meillä vain kaksi, joten määrällisesti suurin kohderyhmä ovat lesket. Yhdistykseen on nimetty yhdyshenkilö, joka tuntee henkilökohtaisesti joukon ja on vuosien myötä luonut pohjan suhteille, erään Keski-Pohjanmaan piiriin kuuluvan yhdistyksen vastuuhenkilö painottaa.

– Tuusulan Sotaveteraanit ovat 24.3.2020 alkaen kustantaneet veteraanien leskille arkipäivisin lounaan kuljetuspalveluineen. Samaa arkilounaiden tarjoilua on tarjonneet myös Tuusulassa Rintamaveteraanit sekä Sotainvalidit, jälkimmäiset myös Keravan alueella, kerrotaan Uudenmaan piiristä.

Avustustoimintaan korona ei vaikuta, vaan se jatkuu normaalisti nytkin, muistutetaan mm. Pirkanmaalta.

– Lähetimme kaikille jäsenille kirjeen, jossa ohjeistettiin pysymään kotona ja kerrottiin toimiston sulusta. Kirjeessä oli myös minun suora numeroni ja tieto, että olemme valmiudessa auttamaan joka päivä. Avustustoiminta pelaa normaalisti, eli jäsenetuihin oikeuttavia kuitteja voi lähettää postitse ja niitä maksetaan kerran viikossa.

Varsinais-Suomen piiriin kuuluvassa Salossa veteraanitoiminta on perinteisesti ollut aktiivista ja veteraanit ovat itse innokkaasti mukana Perinnepajansa pyörittämisessä.

– Jokainen hallituksen jäsen jokaisessa kaupunginosassa ottaa puhelinyhteyden oman alueensa jäseniin, jotka on selvitetty viime vuonna veteraaniväelle jaetun joululahjan jakolistan mukaisesti. Puhelinyhteydenotossa on opastettu ottamaan puheeksi mm. kuulumiset, kotona asumisen sujuminen, kaupungin palvelujen saanti sekä ruoka- ja lääkehuollon toimivuus. Lisäksi on selvitetty, löytyykö veteraanilta omaisia, jotka pitäisivät yhteyttä säännöllisesti, yhdistyksestä listataan.

Veteraanien yksinäisyys onkin monen veteraanityössä mukana olevan huoli. Mm.  Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa kiitellään tilanteen tuoneen iloisia muutoksia.

– Huomionarvoista on, että omaiset ovat aktivoituneet tässä tilanteessa entistä paremmin.

[br]

Salon veteraanien Perinnepaja on tauolla ainakin elokuuhun saakka

[br]

Kunnat tehtäviensä tasalla

 Kentältä saatua palautetta kautta maan yhdistävät kiitokset siitä, että kunnat ovat kaikkialla tehtäviensä tasalla. Ateriapalveluiden kaltaiset kotipalvelut pelaavat ja kuntien toimesta tarjolla on niin kauppa- kuin asiointiapua.

– Muutamissa kunnissa kaikille veteraaneille on laadittu jopa henkilökohtainen avustussuunnitelma, kehutaan Pohjois-Karjalassa.

Muuttuviin tilanteisiin on sopeuduttu nopeasti.

– Palvelu- ja hoitosuunnitelmien muutoksia on tehty puhelinkeskustelujen perusteella. Veteraanit ovat toki ymmärtäneet, että käyntejä ei voi nyt tehdä. Palveluntuottajat ovat nyt voineet myös käydä kaupassa, niin sanotusta normaalista käytännöstä poiketen. Kysymyksiä veteraaneilta ja omaisilta on tullut pääasiassa ruokailuihin liittyen, koska lounasseteleillä ei voi nyt käydä ruokailemassa. Heitä on ohjattu ostamaan ruokaa esim. Martinmäen kotiruokapalvelusta, Turusta ilmoitetaan.

Kiitosta saavat myös Vakka-Suomen kunnat.

– Kaikilla ruokahuolto toimii moitteettomasti ja kaupankäyntiapu toimii, osalla omaisten toimesta ja osalla kaupungin veteraaniavun toimesta, mistä on oltu suoraan yhteydessä veteraaneihin. Nekin, jotka aiemmin ovat käyneet ruokasetelin kanssa ”ulkona” syömässä, saavat nyt päivittäisen lämpimän ruokansa kotiovelle.

Vaasassa kaupungilta soitetaan jokaiselle yli 85 vuotta täyttäneille ja tarkistetaan, että kaikki on kunnossa. Helsingistä kerrotaan pääkaupunkiseudun kaupunkien ja veteraanipalveluiden varmistaneen veteraanien ateriapalveluiden saannin, Pohjois-Savossa kunnat ovat luoneet eri puolilla maakuntaa tukirenkaita, johon järjestöt ja yrittäjät ovat osallistuneet innokkaasti ja näin on järjestyneet mm. kauppa- ja apteekkiasioinnit kotona asuville vanhuksille. Myös Suur-Savossa toimii ”naapuriapu” -rinki, josta kuka tahansa yli 70-vuotias voi tilata kauppa- ja apteekkitoimituksia kotiin.

Yhteistyötä tehdään mm. paikallisten seurakuntien ja Lionsien kanssa esimerkiksi Kokkolassa. Sen merkitystä korostetaan myös Pohjois-Karjalassa.

– On tärkeää olla mukana kuntien, seurakuntien yms. junailemissa avustusringeissä – niillä on riittävän ”leveät hartiat”. Sooloilua ja yksin puurtamista tulee nyt välttää.

Vaikka koronatilanne on innoittanut mukaan erilaisiin avustustoimiin huiman joukon vapaaehtoisia, on koordinoinnille kuitenkin tarvetta, Helsingistä huomautetaan, eikä vain siksi, että onneaan ovat innostuneet kokeilemaan erilaiset huijaritkin.

– Vaarana saattaa olla, että koordinointi pettää ja vanhuksiin on liian moni yhteydessä. Ikäihmiset saattavat mennä sekaisin, kun useat henkilöt soittelevat ja tarjoavat apuaan.

Pienemmissä kunnissa ja Pohjanmaalla naapuriavulla ja talkoohengellä muistutetaan olevan pitkät juuret, minkä ansiosta resurssit ovat riittäneet viime aikojen poikkeusoloissakin.

[br]

Yksinäisyys on monen veteraanin ongelma.

[br]

Veteraania ei jätetä

Yksinäisyys on jo normaalioloissa monen veteraanin ongelma ja korostuu nykyisessä tilanteessa. 

– Veteraanien kannalta haastavinta on se, että kaikki veteraaneille suunnitellut tapahtumat on peruttu tai siirretty ja henkilökohtaisia kontakteja on varsin rajoitetusti, mikä vaikuttaa henkiseen vireystilaan, harmitellaan Pohjois-Pohjanmaalta.  

Veteraaniliitot ovat piiriensä ja paikallisyhdistystensä kanssa olleet osa niin veteraaniensa arkea kuin juhlaa. Tästä halutaan pitää kiinni nytkin ja esimerkiksi syntymäpäivämuistamisista ei ole tingitty.

Helsingissä syntymäpäiväonnittelut lähetetään postitse, Loimaalla he saavat onnittelukortin ja jalkahoidon, Keski -Pohjanmaalla päivänsankareita muistetaan kukkatervehdyksin ja Perniössä puhelinsoitoin. Isommin juhlakaluja on monessa paikassa tarkoitus huomioida tilanteen helpottaessa.

– Myöhemmin syksyllä kootaan kaikki vuoden aikana tasavuosiaan täyttävät ja täyttäneet yhteiseen kahvihetkeen, jossa heidät kukitetaan ja lauluin huomioidaan, Keski-Pohjanmaalla suunnitellaan.

Samat ovat suunnitelman mm. Pöytyällä.

– Koronaviruksen aiheuttaman karanteenin poistuttua käydään henkilökohtaisesti onnittelukäynnillä.

Myös hautajaisten suhteen on jouduttu tekemään erikoisjärjestelyjä.

Havuseppeleet toimitetaan kaikkiin hautajaisiin, mutta sen käy joko laskemassa vain yhdistyksen puheenjohtaja tai, mikäli osallistujien joukkoon ei mahdu veteraaniyhdistysten edustajia, se annetaan saattoväen tai seurakunnan edustajan tehtäväksi. Mahdollisista lauluesityksistä on sovittu erikseen, jolloin ne toteutetaan haudalla riittävin välein. Muistotilaisuuksiin ei osallistuta henkilömääriin kohdistuvista rajoituksista johtuen missään.

[br]

Myös hautajaiset hoidetaan nyt erikoisjärjestelyin (kuva: virskikirja.fi)

[br]

Veteraanien jaksaminen

Kaikkiaan veteraanien vointia luonnehditaan yllättävänkin hyväksi.

– Vaikutelma jää positiiviseksi. Eniten murehditaan keskeytyneitä jalkahoitoja ja muita kuntoutuspalveluita sekä ”rästiin” jääviä yhteisiä tapahtumia. Iloisia ollaan, kun on kuitenkin joku, jonka kanssa keskustella, kerrotaan Helsingistä.

Eniten myös muualla harmittaa veteraanitoiminnan sosiaalisen puolen keskeytyminen. Esimerkiksi Vaasassa veteraanit ovat kokoontuneet Ruffes- kahvilaansa peräti kolme kertaa viikossa.

Myös Vakka-Suomessa kehutaan veteraanien rauhallisuutta ja kerrotaan heidän suhtautuvan tilanteeseen jopa ”pilke silmäkulmassa.” Samoilla linjoilla on myös Pohjois-Karjala.

– Yleinen havainto on, että veteraanit ovat tottuneet sopeutumaan tähänkin virusuhkaan – sodan kokemukset jo takanaan – paremmin kuin me jälkipolvet. Puntti ei heillä tutise kovin helposti, ei nytkään.

[br]

Ruffes cafe on vaasalaisveteraanien henkireikä

[br]

Ja mitä kuuluu veteraaneillemme? Ja millaisia terveisiä nämä maan edelliset poikkeusolot kokeneet konkarit lähettävät nykyihmisille? Niistä voit lukea täällä.